QL Virtaviivaista prosessit

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus luo kokonaan uuden näkökulman organisaatioiden johtamisen kehittämiseen. Se on kehitysohjelma, jolla organisaation koko toiminta voidaan kuvata visuaalisella, ymmärrettävällä tavalla ja luoda reaaliaikaiseen tietoon perustuva johtamiskulttuuri.

Organisaatio hyötyy QL Process Conceptista menestystä kiihdyttävän toimintamallin selkeytenä ja toimintaa ohjaavan tiedon hyödyntämisenä. Yksinkertaisesti toiminta ja johtaminen tehostuu.

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus on kehitetty organisaatioille, jotka haluavat uudistua – syntyä uudelleen. Monissa organisaatioissa on nykytilanteisiin vanhentuneita toimintatapoja ja -kulttuureja, joiden rapistuville perustuksille on vaikea lähteä parsimaan uusia, jatkuvan kriittisen tarkastelun kestäviä ja jatkuvaa kehittymistä mahdollistavia rakenteita. On myös uusia perusteilla olevia organisaatioita, joille etsitään hyvää toimintamallia. Näihin tilanteisiin QL Virtaviivaista prosessit -valmennus on ratkaisu niin julkishallinnon organisaatiossa kuin yrityksissäkin koosta riippumatta.

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus perustuu systeemiseen ajattelumalliin, joka on lähtöisin biologian tutkimuksesta. Siitä kehittynyt systeemiajattelu on muovannut käsitystämme systeemien toiminnasta. Tässä kehittämässämme johtamismallissa olemme tunnistaneen organisaation rakenteet systeemisinä prosesseina, joista organisaatio muodostuu ja joita se tarvitsee aikomuksensa – missionsa toteuttamiseen.

Suosittelemme QL Virtaviivaista prosessit -valmennusta toimintaansa voimakkaasti uudistaville tai aloittaville organisaatioita sekä kaikille ISO 9001, 14001 ja 45001 -standardien mukaista johtamisjärjestelmää kehittäville organisaatioille.

Hyödyt valmennuksesta

 • Organisaatio hyötyy QL Process Conceptista menestystä kiihdyttävän toimintamallin selkeytenä ja toimintaa ohjaavan tiedon hyödyntämisenä.
 • Organisaation tai yrityksen toiminnan kokonaisuus hahmottuu, jolloin henkilöstön ymmärrys toimintamallista mahdollistaa tehokkaamman johtamisen ja toiminnan.
 • Testattu prosessien vuorovaikutus
 • Prosessirakenteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet on valmennuksen QL Prosessikartalla valmiiksi mietitty ja monissa sertifiointiprosesseissa toimiviksi testattu.
 • QL Prosessikartta sisältää toimialasta riippuen 25-35 valmista liiketoiminnan prosessimallinnusta, joiden välinen vuorovaikutus muodostaa aukottoman tilaajan toimialalle soveltuvan liiketoimintamallin.

Toimitukseen kuuluu

 1. QL Virtaviivaista prosessit -soveltuvuuskartoitus
 2. Johdon QL Virtaviivaista prosessit -valmennus
 3. QL Virtaviivaista prosessit -valmennus – käyttöönottosuunnittelu
 4. QL Virtaviivaista prosessit -valmennus – Kick Off
 5. QL Virtaviivaista prosessit -valmennus – työpajatyöskentely
 6. QL Virtaviivaista prosessit -valmennus – tietomallien organisaatiokohtainen sovittaminen
 7. Käyttöönoton tukivalmennus ja -ohjaus
 8. QL Virtaviivaista prosessit -valmennus – kumppanuus ja jatkuva kehittäminen

Kenelle valmennus sopii

Tällä hetkellä voimme tarjota valmennuksen:

 • rakennusalalle
 • konepajoille
 • suunnittelutoimistoille
 • palveluyrityksille
 • kehitysyhtiöille
 • hoivakodeille
 • tuotannollisille teknologiayrityksille
 • julkishallinnon organisaatioille.

Toimitus esiräätälöitynä asiakkaan toimialalle sopivana.

Juuri oikeat ratkaisut organosaatioillesi

Missiomme on luoda kestävää arvoa organisaatioihin. Räätälöimme palvelumme aina juuri sinun organisaation arvon kasvattamiseksi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

PYYDÄ TARJOUS TAI LISÄTIETOJA  Yhteystiedot löydät täältä