Mitä on 5S?

5S on Lean-ajattelun soveltamisen aloitusvaiheen menetelmä, jolla vähennetään huomattava määrä toimintaa haittaavista ja hidastavista vaihtelua eli hukkaa aiheuttavista tekijöistä. Menetelmän nimi tulee sen alkuperämaan japaninkielisten sanojen (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) alkukirjaimista. Ne on kuitenkin käännetty myös englanniksi. Tässä perusajatus Leanin lähtölaskentaan:

  1. SORT (Seiri) – Sorteeraus – Poista kaikki turha ja tarpeeton
  2. SET IN ORDER – (Seiton) – Järjestä tarvittava käyttötarpeen ja työprosessin mukaan
  3. SHINE (Seiso) – Siivous – Siisti paikat ja valvo, että siisteys ja järjestys säilyvät
  4. STANDARDIZE – (Seiketsu) – Vakiinnuta olosuhteet, työpisteet, työprosessi ja ohjeet
  5. SUSTAIN – (Shitsuke) – Seuranta – Sitoudu, seuraa, kyseenalaista, arvioi ja kehitä jatkuvasti

Tällä prosessilla saadaan paikat järjestetykseen, millä on todella suuri merkitys organisaation toimintakulttuurin kehittymiseen ja Lean-ajattelutavan jatkohyödyntämiselle.

On huomioitavaa, että 5S voidaan toteuttaa koko organisaatioissa. Se sopii niin konttoriin kuin tehdashalliin. Äärettömän paljon hyötyä menetelmästä saadaan myös silloin, kun sitä sovelletaan tiedonhallintaan.