Mitä on SPICE?

Software Process Improvement ja Capability Determination ( SPICE ), on joukko teknisiä standardeja ohjelmistokehitykseen ja -liiketoiminnan johtamiseen. Saatavissa standardina ISO / IEC 15504.

SPICE-arvioinneilla arvioidaan ohjelmistokehityksen prosessien kyvykkyyttä nelitasoisella arviointiasteikolla kuudella eri tasolla. Monipuolinen kansainvälinen arvioitimenettely ohjelmistokehitykseen.

SPICEssä on kuusi tasoa, joilla ilmaistaan prosessin kyvykkyyttä:

5 Optimoitu
4 Ennakoitu
3 Vakiintunut
2 Ylläpidetty
1 Toimiva
0 Puutteellinen

Jokainen prosessi arvioidaan jokaisella tasolla neljätasoisella (NPLF) arviointiasteikkolla:

Ei saavutettu (0-15%)
Osittain saavutettu (> 15% – 50%)
Suurelta osin saavutettu (> 50% – 85%)
Täysin saavutettu (> 85% – 100%).