Mikä DMAIC?

Lean Six Sigma –lähestymistavassa käytetään vakioitunutta viidestä projektivaiheesta koostuvaa DMAIC-prosessia:

1. Define – Määrittely

  • Määrittelyvaiheessa ongelma tunnistetaan ja rajataan, sekä asetetaan tavoite.

2. Measure – Mittaus

  • Mittausvaiheessa vahvistetaan ongelma, tunnistetaan potentiaaliset ongelman aiheuttajat ja varmistetaan datan laatu.

3. Analyse – Analysointi

  • Analysointivaiheessa käytetään dataa. Kerättyä tietoa tutkitaan ja selvitetään, mitkä prosessin tekijät aiheuttavat ongelman.

4. Improve – Parannus

  • Parannus ja optimointivaiheessa ratkaistaan ongelma ja testataan tekijöitä kokeellisesti.

5. Control – Ohjaus

  • Ohjaus ja valvontavaiheessa luodaan järjestelmä, jolla varmistetaan saavutetun tilan säilyminen parannusprojektin jälkeen.