Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: QL Partners Oy
Y-tunnus: 2084552-9
Osoite: Puijonkatu 27 A 14, 70100 Kuopio
Puhelin: 0500 665 660

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Seppo Mattila
Osoite: Puijonkatu 27 A 14, 70100 Kuopio
Puhelin: 0500 665 660
Sähköpostiosoite: seppo.mattila@ql.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite, asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakastoimeksiantojen ja järjestämiemme tilaisuuksien osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus omiin tietoihinsa, tarkastaa ja muuttaa niitä tarvittaessa.