missiona luoda kestävää arvoa

Olemme kilpailukyvyn kehittämisen edelläkävijä. Toiminnassamme kohtaavat vuosikymmenien organisaatioiden kehittämisen kokemus, kokonaisvaltainen systeeminen ajattelu ja ihmisten osaamisen arvostus.

Mahdollistamme syvämuutoksia, joiden avulla organisaatio voi loikata uudelle tasolle.

Tarinamme alkaa laatupiiritoiminnan rantautumisesta Suomeen 1980-luvulla. Sovelsimme laatupiirien osallistavaa otetta jo tuolloin KOL Hankkijan huoltokeskusten operatiivisessa johtamisessa. Tulokset olivat ällistyttäviä. Korjaamojen käyttöasteet nousivat vaatimattomista 35 prosentista aina 80-90 prosenttiin, ja mikä parasta, henkilöstö oli innoissaan mahdollisuudesta osallistua kehitystyöhön.

Oppina tästä oli jo tuolloin huomio, että organisaatio muodostaa kokonaisuuden ja sen henkilöstö joukkueen, jonka yhteispeli ratkaisee onnistumisen. Myöhemmin tarkemmin aiheeseen tutustuttuamme sama asia toistui lähes kaikkien laatugurujen opeissa ja kirjoissa.

Olemme edelleen tuolla laatuajattelun ja osallistavan johtamisen tiellä. Luottamus Lean-ajattelun vahvaan perustaan  osaaviin ihmisiin, organisaatiokulttuuriin, arvoa tuottaviin prosesseihin, Just in Time -ajatteluun, arvovirtojen virtaviivaistamiseen ja laadun jatkuvaan parantamiseen ovat ajattelussamme vahvoja suunnannäyttäjiä.


 

Organisaatio on kokonaisuus - systeemi

Yritykset ja organisaatiot ovat aina toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaikki arvon tuottaminen syntyy tunnistetuissa tai tunnistamattomissa prosesseissa.

Kaikki prosessit yhdessä muodostavat kokonaisuuden - systeemin, jossa ihmisten kyky toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden suuntaan ratkaisee menestyksen.

Sen toiminta-arkkitehtuuri on toiminnan raami osaavien ihmisten voimaannuttavalle yhteistyölle valittujen päämäärien saavuttamiseksi.

Organisaatiomuotoilulla KOKONAISUUden HALLINTAAN

Organisaation kokonaistoiminta-arkkitehtuuri on hyvä suunnitella liikeideasta, arvoista ja toimintakulttuurista lähtien toteuttamaan kestävää arvoa tuottavaa strategiaa.

Kokemuksesta tiedämme, että kokonaisuuden johtamisen taito ja osaavat motivoituneet ihmiset ratkaisevat lopulta menestyksen polulla pysymisen.

Menestyvässä organisaatiossa ihmisten yhteistyön tulee olla hyvin johdettua saumatonta ja jatkuvaa arvoa tuottavaa toimintaa. Jokaiselle tulee luoda parhaat mahdollisuudet onnistua työssään.

Osallistavassa yhteistyössä muovaamme yhteistyön toimintakulttuuria, kehitämme yhteistä ajattelua ja leanaamme prosessit uuteen kukoistukseen kohti jatkuvaa menestystä. Näin aktivoidaan osaavien ihmisten täysi potentiaali organisaatiosi voimavaraksi.

VANKKA LAATU- ja Lean-OSAAMINEN KEHITtämisen PERUSTANA

Työmme perustana on merkittävimpien laatugurujen viitoittama laatuajattelun filosofia, jatkuvan kehittymisen ja Leanin työkalut.

Laatumapit hyllyssä ovat osa kunnioitettavaa historiaa, mutta tänä digiaikana olemme valjastaneet tekoälyn kehityksen rengeiksi ja toimiviksi kehitysalustoiksi.

Uusien digitaalisten kehitystyökalujemme avulla mahdollistamme organisaatioiden ja yritysten kehitysloikat tulevaisuuteen ja luomme kestävää arvoa ja kilpailukykyä.

Toimimme edistyneellä, tekoälyä hyödyntävällä Howspace-yhteistyöalustalla, joka on luotu yhteiseen kehittämiseen ja taipuu isompien ja pienempien yritysten tarpeisiin.

Tutustu Howspace-yhteistyöalustaan
Lue asiakaskokemuksia

Visiomme on kasvaa uudenlaista johtajuutta kehittäväksi organisaatioksi

Tahtotilamme on näyttää organisaatiollesi tie tulevaisuuteen ja tarjota paras menestyspolku menestykseen.

Autamme leanaamaan johtamisen ja kaikki muut organisaation tarvitsemat prosessit uuteen iskuun toteuttamaan johtajuutta aivan uudesta näkökulmasta. Tähän meillä on jo uusia upeita ratkaisuja.

Kaipaako sinun organisaatiosi kilpailukykyloikkaa?

Meitä partnereita yhdistää jaettu yhteinen laatuajatteluun perustuva näkemys organisaatioiden menestymisen edellytyksistä.

Ihmiset ovat toimintamme keskiössä ja sparraamme jatkuvan kasvun sekä kehittymisen tiellä. Teemme työmme tinkimättömästi. Innovoimme jatkuvasti uutta koska jatkuva kehittyminen on meille arkipäivää.

Olisiko aika luoda organisaatiosi uudelleen?

Ota yhteyttä Kysy tarjous QL:n tiimi
Tutustu QL Lean Supermarkettime tarjontaan

Osallistavaa Yhteistyötä yhdessä

Saamme vipuvoimaan yhteistyöhön digitaalisesta Howspace-yhteistyöalustasta. Se on helppokäyttöinen yhteistyön mahdollistaja, jonka avulla organisaatiot kehittävät kulttuuriaan ja uudistavat toimintatapojaan.

Ydintavoitteena on saada jokainen osallistuja sitoutumaan yhteisen, kestävän muutoksen saavuttamiseen. Helposti räätälöitävä ja isoille osallistujajoukoille skaalautuva alusta tukee ohjattua yhteistyötä ja oppimista – nykytyöelämän erilaiset muodot huomioiden.

Tutustu Howspace-yhteistyöalustaan