Mikä on ympäristö­järjestelmä?

Laatujärjestelmällä kuvattiin organisaatioiden laatutoiminnan kokonaisuutta. Tämä käsite tuli käyttöön ISO 9001:1987 standardissa ja elää valitettavan sitkeästi edelleen yleisessä kielenkäytössä. Laatu-, ympäristö- ja ttt-järjestelmät syntyivät siis standardoinnin seurauksena. Tämä kehitys johti siihen, että organisaatioissa rakennettiin muusta toiminnasta erillisiä järjestelmiä, joista vastasivat erityiset laatuasiantuntijat yritysjohdon sijaan.

Standardointikehitys nosti esiin myös ympäristökysymykset ISO 14001-standardissa ja Työturvallisuuden OHSAS 18001 –ohjeistuksessa ja näin synnytettiin tarve sekä ympäristö- että työterveys- ja turvallisuusjärjestelmille. Näiden monien järjestelmien ylläpito oli byrokraattisen turhauttavaa ja siksi niitä alettiin yhdistää toimintajärjestelmiksi.