Mikä on laatujärjestelmä?

Laatujärjestelmällä kuvattiin organisaatioiden laatutoiminnan kokonaisuutta. Tämä käsite tuli käyttöön ISO 9001:1987 standardissa ja elää valitettavan sitkeästi edelleen yleisessä kielenkäytössä. Laatujärjestelmät syntyivät siis standardoinnin seurauksena. Tämä kehitys johti siihen, että organisaatioissa rakennettiin muusta toiminnasta erillisiä järjestelmiä, joista vastasivat erityiset laatuasiantuntijat yritysjohdon sijaan.

Onneksi nykyään asiat ovat toisin

Nykyisin ymmärretään jo paremmin laadun, ympäristönäkökohtien, työterveyden, turvallisuuden ja eettisyyden (esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20001…) huomioinnin merkitys organisaation kilpailukykytekijöinä. Lean-ajattelun myötä onkin tullut kantavaksi näkemykseksi viedä nämä näkökulmat suoraan strategisiksi tarkastelunäkökulmiksi ja voitu alkaa puhua toimintajärjestelmien sijaan liiketoiminnan johtamisjärjestelmistä.