Mikä on ttt-järjestelmä?

Laatu-, ympäristö- ja ttt-järjestelmät syntyivät  standardoinnin seurauksena. Tämä kehitys alkoi, kun laatujärjestelmäkäsite tuli käyttöön ISO 9001:1987 standardissa, ja johti siihen, että organisaatioissa rakennettiin muusta toiminnasta erillisiä järjestelmiä, joista vastasivat erityiset laatu-, ympäristö ja turvallisuusasiantuntijat yritysjohdon sijaan.

Standardointikehitys nosti esiin myös työturvallisuuden OHSAS 18001 –ohjeistuksessa (nu´ysun ISO 45001 standardi)  ja näin synnytettiin tarve työterveys- ja turvallisuusjärjestelmille (ttt). Näiden monien järjestelmien ylläpito oli byrokraattisen turhauttavaa ja siksi niitä alettiin yhdistää toimintajärjestelmiksi.