Mikä on johtamis­järjestelmä?

Johtamisjärjestelmä on dokumentointi, jolla sovitaan henkilöstön kanssa liiketoiminnan kehityssuunnasta, tavoitteista, periaatteista ja toimintamallista. Sillä tarpeen mukaan ohjeistetaan toimintaa johtamisen apuvälineenä siten, että toiminnan kilpailukyky jatkuvasti kehittyy.

Nykyisin tunnetaan laadun, ympäristönäkökohtien, työterveyden, turvallisuuden ja eettisyyden (esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20001…) huomioinnin merkitys organisaation kilpailukykytekijöinä. Lean-ajattelun myötä on tullut kantavaksi näkemykseksi viedä nämä näkökulmat suoraan strategisiksi tarkastelunäkökulmiksi ja on voitu alkaa puhua toimintajärjestelmien sijaan liiketoiminnan johtamisjärjestelmistä.