Mitä laatu on?

Laatu on käsite, jota on aikojen kuluessa määritelty monin eri tavoin. Liiketoiminnassa käsite yleisesti liitetään kyvykkyyteen tunnistaa asiakkaan tarpeet, suunnitella ne tyydyttävä tuote ja palvelu, ja sen jälkeen täyttää odotukset ja vaatimukset.

Tämä määrittely ei ole kuitenkaan yksistään kuvaa riittävän yksiselitteisesti tätä monitahoista käsitettä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Laatu vaikuttaa laajemminkin tuottajan ja tuotoksen vastaanottajan väliseen suhteeseen ja heidän yhteistyön onnistumiseen sekä tuottajan kilpailukykyyn, kuin pelkästään asiakkaan ja toimittajan välisen suhteen monimuotoisuuteen.

Tohtori Joseph M. Juranin määrittely ”Laatu on soveltuvuutta käyttöön” kuvaa ehkä tarkimmin laadun olemusta kilpailukyvyn perustana. Kaiken tulee olla soveltuvaa käyttöön. Tämä määrittely sisältää lähtökohdan, että laatu tulee suunnitella kohteensa tarpeista ja hyötyodotuksista lähtien ja toteuttaa soveltuvaksi kohteen tarpeisiin niin, että se on hyödyllinen kohteelleen.

Suurin haaste tässä on, kuinka selvittää millainen tarve on ja mitä todellista hyötyä tavoitellaan, ja suunnitella tuotos sitten niin, että se tuottaa käyttäjälleen ja kohteelle todella lisäarvoa ja on näin hyödyllinen. Tästä voidaan jatkaa pohdintaa yksiselitteisemmäksi määrittelyksi. Laatu on kaikkien niiden suunnittelussa määriteltyjen vaatimusten mukaisuutta, jotka tuotettavan hyödyn saavuttamiseksi on kyetty määrittelemään – Tämä voidaan yksinkertaistaa: Laatu on vaatimustenmukaisuutta.