Mitä on Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma on tilastolliseen prosessinohjaukseen perustuva lähestymistapa Leaniin. Lean Six Sigma –lähestymistavassa hyödynnetään prosessista saatavissa olevaa ja tilastollisesti tulkittavissa olevaa dataa. Prosessin vaihtelusta kertova data muutetaan visuaalisesti tarkasteltavaksi ja grafiikaksi, jonka perusteella prosessin laaduntuottokykyä voidaan analysoida ja lähteä kehittämään.

Lean Six Sigmankin keskeisin kiinnostuksen kohde on vaihtelu ja sen ymmärtäminen. Vaihtelu on suoritusta hidastavaa ja vaikeuttavaa kitkaa ihmisten, prosessien ja esineiden yhteensopivuuden välillä. Kitka on kaikkea sitä mitä ei haluta ja mikä ei tuota arvoa, se on hukkaa, jota pitää kaikin keinoin pyrkiä poistamaan.

Lean Six Sigma –kehitystyössä keskitytään tuotteen valmistusprosessin vaihtelun ohella myös kaikkien muiden prosessien hukkatekijöiden havainnointiin, näkyväksi tekemiseen ja vähentämiseen tilastollisia menetelmiä käyttäen. Lean Six Sigma -kehitystoimintaa toteutetaan Lean-ajattelutavasta poiketen kehittämisprojekteina (DMAIC).

Lean Six Sigmassa yhdistyvät niin prosessi- ja tuoteosaaminen kuin ammattitaito ja tiede, joiden avulla voidaan synnyttää todellisia tuote- ja prosessiuudistuksia. Tavoitteena ovat sellaiset innovaatiot, joilla on merkittävä vaikutus organisaation kilpailukyvyn kehittymiseen.