Mitä on PDCA?

Maailman ehkä merkittävin laatuguru W. Edwards Deming oli käytännönläheinen tutkija ja tiedemies, joka lisäsi laatuajattelun perusprosessiin Suunnittele-Tee–Seuraa ja analysoi (PDC) oppimisen ja synnytti nykyisen jatkuvan kehittämisen kehän – Demingin ympyrän (PDCA).

Suunnittele (Plan), tee ja mittaa tekemisen tuloksia (Do), seuraa ja analysoi (Check) ja ratkaise ongelmat, sovella käytäntöön ja opi soveltamisesta (Act). Tästä seuraa, että voit nyt suunnitella kehittämillesi vahvuuksille ja olla entistä kilpailukykyisempi. Kun tätä tehdään täydellisyyteen pyrkien jatkuvasti laatuajattelun ajattelumalleja tekniikoita hyödyntäen, voidaan kehittyä yhä paremmaksi ja paremmaksi – kilpailukyisemmäksi.