QL Verso – menestysanalyysi

QL Verso -menestysanalyysi on jo strategiatyötä tehneille tai sitä aloitteleville yli 20 työntekijän yrityksille suunniteltu henkilöstön strategian jalkautumista analysoiva digitaalinen palvelutuoteperhe. Se tukee kehittämistä antaen tietoa organisaation nykytilasta.

Verson tarkoituksena on toimia analyysityökaluna yrityksen johdolle strategiatyössä, pääomasijoittajille yrityksen tilan seuraamisessa, yritysostajille yrityksen arkitodellisuuden paljastajana.

Verso perustuu EFQM2020, CAF 2020 sekä ISO 9001:2015 -standardin sisällöistä koottuun jatkuvan parantamisen PDCA -kehittämismalliin, jonka mukaisesti analyysi eri osioineen etenee.

PDCA Lean Design -etenemismalli (Plan, Do, Check, Act - Suunnitelma, Toteuttaminen, Arviointi, Kehittäminen) ohjaa lähestymään asioita systemaattisesti oikealla tavalla oikeaan suuntaan.

Kysy tarjous

Kehityskohteiden tunnistaminen

Arvioimalla ja valmentamalla organisaatiota PDCA Lean Design -kierroksen mukaisesti kehittyy organisaatiolle leanattauja menestymisen edellytyksiä.

PLAN - FOKUS - STRATEGIATIETOISUUS

Tiedän, mikä on tarkoitus ja tavoitteet

Tieto henkilöstön strategiatietoisuudesta kertoo, miten tietoinen henkilöstö on organisaation suunnasta. Jos tässä on aukkoja, hajontaa tai kyseisiin asioihin ei ole ymmärrystä, niin kehityskohteet ovat liiketoiminnan perusteiden ja johtajuuden haltuunotossa.

DO - DUUNI - TOIMINTATAPATIETOISUUS

Tiedän, miten pitää toimia ja miten tavoitteet saavutetaan

Tieto strategian mukaiseen toimintamalliin liittyvistä toimintatavoista, yhteisesti sovituista menettelyistä, prosesseista ja niiden tunnistamisesta, järjestyksestä, vuorovaikutuksesta sekä ohjeistuksesta kertoo johtamisjärjestelmän tilasta. Jos eri henkilöiden käsitykset toimintatavoista poikkeavat, silloin on kyse vaihtelusta suorituksissa eri ihmisten kesken. Kehityskohteet löytyvät toimintatapojen yhtenäistämisestä.

CHECK - OSUMA - TULOS- JA TAVOITETIETOISUUS

Tiedän, miten olen onnistunut ja mihin suuntaan kehitymme

Tieto tuloksista kertoo organisaation suorituskyvystä ja suoraan tehokkuudesta. Trendit tuloksien seurannassa paljastavat, miten systemaattista suorituskyvyn ohjaaminen on. Silloin on hyvä keskittyä mittaamiseen ja tiedolla johtamiseen.

ACT - SUKSEE - MENESTYS

Analyysin kehityskohteista johdettu kehityssuunnitelma, organisaation roadmap menestykseen.

Löydä oikeat ratkaisut

Kehitämme palvelutarjoamaamme jatkuvasti ja räätälöimme palvelumme tarvittaessa juuri sinun tarpeeseesi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

Palvelumme
Yhteystiedot löydät täältä

Kysy tarjous