KOKEMUKSIA

koulutuksistamme sanottua:

 • Elävä esitystyyli
 • Sopiva koulutusryhmä, saa herätettyä keskustelua.
 • Laaja asian esittely
 • Monipuolinen anti laatuasioita.
 • Ryhmäkeskustelut olivat hyviä.
 • Käytännönläheinen esitystapa.
 • Hyvin käytännönläheinen lähestymistapa asioihin.
 • Asiat käytiin selkeästi läpi ja niistä jäi muistiin hyviä pointteja, varmasti tulee otettua asiat töissä eri lailla huomioon.
 • Antoi ajatuksia mitä itse pitää tehdä, jotta teen työni paremmin. Selvensi vielä mitä yrityksen johdon pitää vielä enemmän perehdyttää.
 • Ymmärtämään laadun ym. merkityksen omaan työhön ja yritykseen.
 • Suosittelen koulutusta kouluttajaesimiehille ja ylemmän tason johdolle, jotka haluavat monipuolisen katsauksen laatuajattelun perusasioista.
 • Selkeyttää ja avaa laatuajattelun tärkeyttä yrityksissä ja omassa tekemisessä.
 • Laittaa miettimään omaa tekemistä ja mitä lisäarvoa voin tuottaa sekä yritykselle että asiakkaalle.

ISO 9001 -valmennuksistamme sanottua:

 • Shokkihoitoa, järkytyksestä kun selviää – toimintaan
 • Sisältö kokonaisuudessaan
 • Asiat esitettiin käytännöntasolla ja ymmärrettävästi
 • Näkökulma laatujärjestelmään oli poikkeuksellisen hyvä ja antoisa.
 • Konkretia tuotiin hyvin esille
 • Rauhallinen, hyvä esitystapa.
 • Omat odotukset päivän annista täyttyi.
 • Hyvin havainnollistava esitystapa. :)
 • Asiantuntemus
 • Oli hyvä ja asiantunteva
 • Asiapitoinen kokonaisuus.
 • Vastasi tarpeisiin.

ISO 9001 -auditointi­koulutuksistamme sanottua:

 • Konkreettiset esimerkit, vinkkejä miten käytännössä tehdä jokin asia
 • Avoin keskustelu ja ”vertaistuki”
 • Standardi käytiin läpi käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi
 • Esityksen selkeä rakenne
 • Ei liian ”standardimainen”
 • Sain vinkkejä ja uusia ideoita
 • Asiantunteva ja innostava kouluttaja
 • Täytti odotukset
 • Asiantuntemus ja esitystapa
 • Saatu liiketoiminta yhteys
 • Liiketoiminta-ajattelun yhdistämien laatuun.
 • Uudet ISO9001:2015 –vaatimusten selkeä esille tuonti.
 • Hyvä ilmapiiri.
 • Sopivan kokoinen ryhmä.
 • Tieto oli esitetty helposti sisäistettävässä muodossa.
 • Uuden ISO 9001–vaatimusten avaaminen
 • Syventää standardin ymmärrystä oikealla tavalla
 • Auttaa oikeaan laatuajatteluun.

Lean -koulutuksistamme sanottua:

 • Lean-termin takaa avautuva historia, kokonaisuus, työyhteisössä toteutus, sovellukset.
 • Monipuolisuus asiassa ja esityksessä.
 • Asiantuntijuus
 • Kouluttaja ”ote”, esiintyminen, selkeys, looginen etenemistapa. Rento luonteva tapa esittää asiat. Kuuntelu.
 • Harjoitus: Laputus
 • Lean uutta tietoa minulle.
 • Avasi näkemyksiä aiemmin oppimani soveltamisessa.
 • 5S ja Lean; Tiedän mitä tarkoittavat. Voin hyödyntää.
 • Hyvät opetustavat, ryhmätyöt.
 • Ryhmätyöskentely ja aiheeseen liittyvät videot.
 • Asiat esitetty selkeästi ja ymmärrettävästi.
 • Mukavan rauhallinen esiintymis- ja puhetyyli. Lämminhenkinen kouluttaja.
 • Joustava rytmi ja eteenpäin menokurssimateriaalia mukaillen.
 • Koulutus oli asiallisen vuorovaikutteista ja sitä kautta lisäarvoa tuovaa.
 • Keskustelut ja asioiden esittelymenetelmät.
 • Koulutus oli ammattimaisesti toteutettu ja eteni systemaattisesti, Lean menetelmillä…
 • Asiat esitettiin selkeästi ja niistä herätettiin hyviä keskusteluja. Plussaa erilaiset ryhmätyöt.
 • Uuden ISO 9001:2015 standardin muutokset ja näkökohtien esille tuonti. Lean-filosofia ja vaikutus yrityksen kehittämisessä.

Virtaviivaista prosessit -valmennuksistamme sanottua:

”Prosessimallinnuksessa YSAOn toimintaa kehitettiin kokonaisvaltaisesti. Työtapa oli kaikkia organisaation jäseniä osallistava ja mahdollisti osittain aikaan ja paikkaan sitomattoman osallistumisen. Työpajat olivat hyvin suunniteltuja. Sparraaja oli aidosti kiinnostunut toiminnastamme ja koko projektin ajan hienosti käytettävissämme. Ratkaisut syntyivät organisaation sisältä, innostavan sparraajan ohjauksessa.”

Teija Strandman
koulutuspäällikkö, yhteinen osaaminen
laatupäällikkö

Yhteistyöstämme sanottua:

"Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on tehnyt QL Partners Oy ja QL Laatutoiminta Oy:n kanssa yhteistyötä jo pitkään. QL on ollut keskeinen sparraajamme laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen osa-alueella. Kehitimme yhdessä ammatillisen oppilaitoksen tarpeet kattavan prosessimallin sisältäen prosessien välisen vuorovaikutuksen. Tämä mallinnus toimii edelleen kuntayhtymän johtamisen ja toimintaperiaatteiden moottorina.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tehtyyn yhteistyöhön joka jatkuu edelleen."

Kari Puumalainen
Kuntayhtymän johtaja/rehtori
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä