Mikä on toimintajärjestelmä?

Toimintajärjestelmällä pyritään ohjeistamaan organisaatiota toimimaan halutulla tavalla. Se siis toimii johtamisen välineenä ja on koko organisaatiolle eräänlainen käyttöohjekirja. Nimitys toimintajärjestelmä syntyi, kun tuli tarve yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi useita samoja asioita sisältäviä järjestelmiä kuten laatujärjestelmä, ympäristöjärjestelmä, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä jne.

Koska toimintajärjestelmä on organisaatiolle erittäin tärkeä työkalu sen pitää olla kaikkien käytettävissä kaikkialla 24/7. Tästä syystä sen toimivuuteen ja käytettävyyteen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Nykyisellä edistyneelle digitekniikalla voidaan toimintajärjestelmän käytettävyys nostaa aivan erilaiselle tasolle kuin mitä se oli laatujärjestelmäkehityksen alkuajoilla, kun vielä oltiin ns. ”mappiajassa”.