QL Menesty myyntityössä

Valmennuspäivän aikana osallistuja saa henkilökohtaisessa myyntityössä onnistumiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Kaikki meistä osaavat myydä ja tämä päivä antaa siihen onnistumisen eväät!

Moni yritys tekee aktiivista markkinointia eri kanavissa ja tämä on tärkeää! Se ei kuitenkaan välttämättä takaa riittävää tulovirtaa yritykselle vaan tarvitaan aktiivista ja usein henkilökohtaista myyntityötä.
Valmennuksessa yrityksen henkilöstö oppii käytännön harjoittelun avulla, miten aktiivista myyntityötä tehdään eri välinein ja opit, menetelmät ja työkalut ovat käytettävissä HETI valmennustoteutuksen jälkeen.

Valmennuksen hyödyt

 • Yrityksen henkilöstö saa varmuutta omaan myyntityöhönsä.
 • Aktiivisella myyntityöllä varmistetaan liiketoiminnan tuloksellisuus ja kannattavuus.
 • Yritys saa omasta henkilöstöstään laajemman myyntiverkoston.
 • Myyntityö saa konkreettisen sisällön ja sen tekeminen helpottuu merkittävästi.
 • Aktiivista myyntityötä tekevä yritys erottuu myönteisesti kilpailijoistaan.

Valmennuspäivän (7 h) sisältö

 • asiakaskohderyhmien valinta (= segmentointi)
 • asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja sen analysointi
 • myyntiprosessi vaiheineen
 • tarjous – toteutusprosessi
 • millainen on hyvä tarjous
 • vastaväitteet / ostoepäilyt
 • kaupan päättäminen

Asioita harjoitellaan päivän aikana ja näin niiden omaksuminen tehostuu verrattuna pelkkään tietojen kuulemiseen tai kirjoittamiseen. Päivän jälkeen osallistuja voi aloittaa myyntityön välittömästi!

Otetaan henkilökohtainen myyntityö haltuun ja saadaan tehoa myyntiin!

Löydä oikeat ratkaisut

Kehitämme palvelutarjoamaamme jatkuvasti ja räätälöimme palvelumme tarvittaessa juuri sinun tarpeeseesi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

Palvelumme
Yhteystiedot löydät täältä

Kysy tarjous