QL Lean Card – valmennusohjelma

QL Lean Card on organisaatioiden koko henkilöstölle suunnattu valmennusohjelma Lean-ajattelun perusteista ja filosofioista käytännön toteuttamiseen. Toiminta tehostuu, kun siitä poistetaan tuottavuutta heikentävää vaihtelua ja pullonkauloja.

Valmennus tuo jokaiselle työntekijälle, duunarista johtajaan, Lean-ajattelumallin ja -työkalut tutuiksi. Organisaatioon syntyy osaamista, jota hyödyntämällä prosessien virtaus sujuvoitetaan eri menetelmin ja työkaluin. Yksinkertaisesti sanottuna Lean-ajattelumallin ja sen työkalujen käyttö mahdollistaa selkeän tuottavuuden kasvuloikan.

Sertifiotuja Lean Card -osaajia on koulutettu jo satoja. Toteutettuja koulutuksia Kuopiossa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä.

Valmennuksen hyödyt

 • QL Lean Card käytännölliset valmennukset antavat hyvät valmiudet hyödyntää Leania organisaatioissa.
 • Osallistumisen jälkeen jokainen ymmärtää ja osaa kehittää omaa työtään siten, että se parantaa sekä hänen omaansa että koko organisaation kilpailukykyä.
 • Organisaation tai yrityksen toiminnan kokonaisuus hahmottuu, jolloin henkilöstön ymmärrys toimintamallista mahdollistaa tehokkaamman toiminnan.

Mistä käsite Lean tulee ja mitä se tarkoittaa?

Lean-sanasto tulee pääosin Japanin kielestä, mutta itsen Lean-termi on amerikkalaisten keksimä ja juontaa vuodelle 1987. Tuolloin MIT:ssä, Massachusetts Institute of Technologyssä, tutkittiin autotehtaiden tuottavuutta ”International Motor Vehicle Program, IMVP”-ohjelmassa. Silloin todettiin Toyotan tuottavuuden olleen jo vuonna 1977 ”järkyttävän” hyvä!

Ohjelman tutkija John Krafick pohti nimeä Toyota Production System (TPS) -ilmiölle, joka parhaiten kuvaisi tätä tutkittavaa systeemiä (TPS), josta hän totesi, että se:

 • Tarvitsee vähemmän inhimillisiä panoksia tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun.
 • Vaatii vähemmin investointeja saman kapasiteetin omaavaan tuotantoon.
 • Tuottaa tuotteita alhaisemmilla toimitusvioilla (reklamaatioilla).
 • Käyttää harvempia toimittajia.
 • Aika konseptista tuotantoon, tilauksesta toimitukseen ja ongelman havaitsemisesta korjaukseen on lyhyempi ja vaatii vähemmin inhimillistä panosta.
 • Tarvitsee vähemmän varastoja jokaisessa prosessivaiheessa.
 • Aiheuttaa vähemmin työntekijöiden tapaturmia.

”Se (TPS) käyttää vähemmin kaikkea luodessaan saman määrän arvoa, joten kutsukaamme tätä LEAN:ksi”

Lean-tuotanto tuli yleiseen tietoisuuteen James Womackin ja Daniel Roosin kirjasta ”The Machine That Changed the World” 1990.

QL Lean Cardin kolme tasoa

Valmennuksessa on kolme tasoa, joiden vaiheittaisella valmentautumisella tutustutaan, harjoitellaan ja käytännössä toteutetaan Lean-filosofiaa organisaation strategisena toimintatapana. Vähimmäistavoitteena on, että QL Lean Yellow Cardin suorittaisivat kaikki organisaatiossa työskentelevä jo osana perehdytystä. Green Card on käytännön harjoittelutyöpaja, jossa sovelletaan käytäntöön ensimmäiselle jaksolla esiin nostetut perusteet. Kolmannen, Red Card -jakson on tarkoitus sparrata tuotannollisessa ja operatiivisessa johtovastuussa olevia henkilöitä käytännössä johtamaan Lean-periaatteiden mukaisesti.

QL Lean Yellow Card, 1 valmennuspäivä

 • QL Lean Yellow Card on lähtötaso Lean-ajatteluun. Valmennuspäivän aikana käydään läpi perusteet ja luodaan valmiudet seuraavan Green-tason Lean-laboratorioharjoitteluun.

QL Lean Green Card, 2 harjoittelupäivää Lean-laboratoriossa

 • Lean -periaatteista ei ole mitään hyötyä teoriatasolla, jos asioita ei osata toteuttaa käytännössä. QL Lean laboratorio on testiympäristö, jossa käytännössä harjoitellaan Leanin toteuttamista. Harjoittelu tapahtuu erilaisille organisaatiotyypeille ominaisissa harjoittelusimulaatiossa.

QL Lean Red Card, 3 sparrauspäivää Lean-johtamiseen

 • QL Lean Red Card on Lean-johtamiseen valmistava valmennus.

Juuri oikeat ratkaisut organosaatioillesi

Missiomme on luoda kestävää arvoa organisaatioihin. Räätälöimme palvelumme aina juuri sinun organisaation arvon kasvattamiseksi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

PYYDÄ TARJOUS TAI LISÄTIETOJA  Yhteystiedot löydät täältä