Ennen auton rattiin menemistä tarvitaan ajokortti ja mielestämme jokaisella organisaatiossa pitäisi olla tämä laadunkehityksen "ajokortti".

 

 

QL LAATUPASSI STANDARD -VALMENNUS

18.10. ja 20.10. klo 9-12 – ETÄVALMENNUS

Kolmiosainen QL Laatupassi -valmennusohjelma on kauan kaivattu jokaiselle suomalaiselle tarkoitettu perusvalmennus jatkuvan parantamisen ja laadun perusteisiin. Se on ajokortti tuloksellisesti parempaan arkityöhön ja onnistumisiin niin, että niitä ei tarvitse repiä kenenkään selkänahasta.

Osallistumisen jälkeen jokainen valmennukseen osallistunut ymmärtää ja osaa kehittää omaa työtään, parantaa sekä omaa että koko työyhteisönsä arvoa ja kilpailukykyä.

Tällä ensimmäisellä, QL Laatupassi -valmennusohjelman Standard -tason valmennusjaksolla muurataan jokaisen laatuajatteluun onnistumisen peruskiviä.

VALMENNUKSEN TAVOITTEET

Tämän Standard-tason QL Laatupassi -valmennusjakson käytyään jokainen työntekijä ymmärtää laatuajattelun peruskäsitteet ja hyödyt oman työn helpottumiselle ja onnistumiselle. Osallistuja löytää uuden innostuksen ja motivaation, jolla pystyy oma-aloitteisesti osallistumaan kehittämiseen.

 • Mitä laatuajattelu ja jatkuva parantaminen käytännössä ovat.
 • Miten laatuajattelu tuottaa arvoa jokaiselle itselleen, asiakkaille, yritykselle ja koko yhteiskunnalle.
 • Miten laatuajattelua käytännössä toteutetaan ja hyödynnetään arkityössä, miten saadaan enemmän onnistumisia vähemmällä.

KENELLE

Tämä QL Laatupassi Standard -valmennusjakso on suunnattu kaikille kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleville, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja arvoaan työyhteisöjen jäseninä. Jokainen omassa työssään on aina tekemisissä laatuajattelun ja laadun kanssa riippumatta siitä, onko organisaatiossa käytössä joku ”laatujärjestelmä” tai ei. Laatuajattelun perusteet on kaikkien hyvä tietää.

VALMENTAJA

Seppo Mattila

Seppo Mattila

Toimitusjohtaja, Organisaatioarkkitehti, QL Partner, Kuopio
 • Organisaatioarkkitehtuurit
 • Lean-johtamisfilosofia
 • ISO-standardointi, EFQM-arviointi
 • Laatu-, toiminta- ja johtamisjärjestelmät

Seppo Mattila on käytännön laatutyön ja organisaatiokehittämisen konkari, jonka kokemuksesta on runsaasti ammennettavaa. Hän on pidetty valmentaja, joka elää ja hengittää laatuoppeja.

Palautteita aiemmista QL Laatupassi -valmennuksista:

 • Elävä esitystyyli.
 • Monipuolinen anti laatuasioita.
 • Antoi ajatuksia mitä itse pitää tehdä, jotta teen työni paremmin. Selvensi vielä mitä yrityksen johdon pitää vielä enemmän perehdyttää.
 • Ymmärtämään laadun ym. merkityksen omaan työhön ja yritykseen.
 • Suosittelen koulutusta kouluttajaesimiehille ja ylemmän tason johdolle, jotka haluavat monipuolisen katsauksen laatuajattelun perusasioista.
 • Laittaa miettimään omaa tekemistä ja mitä lisäarvoa voin tuottaa sekä yritykselle että asiakkaalle.
 • Asiat käytiin selkeästi läpi ja niistä jäi muistiin hyviä pointteja, varmasti tulee otettua asiat töissä eri lailla huomioon.

TOTEUTUS

Valmennus toteutetaan kahdessa 3 tunnin (2 x 3 h) osassa 18. ja 20.10. klo 9-12. Valmennuspäivien välissä tehdään itsenäisesti välitehtävä. Valmennus pidetään tehokkaan työskentelyn mahdollistavalla Howspace-digialustalla, joten voit osallistua siihen mistä vain etänä.

QL Laatupassi Standard -koe suoritetaan itsenäisesti valmennuksen jälkeen ja siitä saa itselleen digitaalisen QL Laatupassin.

Valmennuksen hinta: 290 € + alv 24 % per osallistuja. Seuraavat osallistujat samasta organisaatiosta -10%

 

Lue lisää Laatupassista