QL LAATUPASSI STANDARD -VALMENNUS

15. ja 17.11. klo 9-12 – ETÄVALMENNUS

QL Laatupassi -valmennusohjelma on kauan kaivattu jokaisen suomalaisen peruskoulutus kilpailukyvyn perusteisiin. Se on kuin ajokortti parempaa tulokseen, joka tehdään niin, että sitä ei revitä ihmisten selkänahasta.

QL Laatupassi on organisaation koko henkilöstölle laadun ymmärtämiseen suunniteltu henkilökohtainen valmennusohjelma. Osallistumisen jälkeen jokainen valmennukseen osallistunut ymmärtää ja osaa kehittää omaa työtään siten, että se parantaa sekä hänen omaansa että koko organisaation arvoa ja kilpailukykyä.

QL Laatupassi Standard -tason valmennuksen avulla muurataan organisaatioon laatuajattelun peruskiveä.

VALMENNUKSEN TAVOITTEET

Tämän Standard-tason QL Laatupassi -valmennusjakson käytyään jokainen työntekijä ymmärtää laatuajattelun peruskäsitteet ja hyödyt oman työn helpottumiselle, motivoivuudelle ja tuloksellisuudelle – pystyy oma-aloitteisesti osallistumaan kehittämiseen.

 • Mitä laatuajattelu ja jatkuva parantaminen käytännössä ovat.
 • Mitä hyötyä laatuajattelusta on itselle, asiakkaille, yritykselle ja koko yhteiskunnalle.
 • Mitä on laadunhallinta ja miten sitä toteutetaan, miten saadaan enemmän vähemmällä.

KENELLE

Tämä QL Laatupassi Standard -valmennus on suunnattu kaikille kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleville. Jokainen omassa työssään on aina tekemisissä laadun ja laadunhallinnan kanssa riippumatta siitä, onko organisaatiossa käytössä joku ”laatujärjestelmä” tai ei. Laatuajattelun perusteet on kaikkien hyvä tietää.

VALMENTAJA

Seppo Mattila

Seppo Mattila

Toimitusjohtaja, Organisaatioarkkitehti, QL Partner, Kuopio
 • Organisaatioarkkitehtuurit
 • Lean-johtamisfilosofia
 • ISO-standardointi, EFQM-arviointi
 • Laatu-, toiminta- ja johtamisjärjestelmät

Seppo Mattila on käytännön laatutyön ja organisaatiokehittämisen konkari, jonka kokemuksesta on runsaasti ammennettavaa. Hän on pidetty valmentaja, joka elää ja hengittää laatuoppeja.

Palautteita aiemmista QL Laatupassi -valmennuksista:

 • Elävä esitystyyli.
 • Monipuolinen anti laatuasioita.
 • Antoi ajatuksia mitä itse pitää tehdä, jotta teen työni paremmin. Selvensi vielä mitä yrityksen johdon pitää vielä enemmän perehdyttää.
 • Ymmärtämään laadun ym. merkityksen omaan työhön ja yritykseen.
 • Suosittelen koulutusta kouluttajaesimiehille ja ylemmän tason johdolle, jotka haluavat monipuolisen katsauksen laatuajattelun perusasioista.
 • Laittaa miettimään omaa tekemistä ja mitä lisäarvoa voin tuottaa sekä yritykselle että asiakkaalle.
 • Asiat käytiin selkeästi läpi ja niistä jäi muistiin hyviä pointteja, varmasti tulee otettua asiat töissä eri lailla huomioon.

TOTEUTUS

Valmennus toteutetaan kahdessa 3 tunnin (2 x 3 h) osassa 15. ja 17.11. klo 9-12. Valmennuspäivien välissä tehdään itsenäisesti välitehtävä. Valmennus pidetään tehokkaan työskentelyn mahdollistavalla Howspace-digialustalla, joten voit osallistua siihen mistä vain etänä.

QL Laatupassin koe suoritetaan itsenäisesti valmennuksen jälkeen ja siitä saa itselleen digitaalisen QL Laatupassin.

Valmennuksen hinta: 290 € + alv 24 % per osallistuja. Seuraavat osallistujat samasta organisaatiosta -10%

 

Lue lisää Laatupassista