QL LAADUN PORTAAT YRITTÄJÄN DIGIKÄSIKIRJA -KAMPANJA

Suomen Yrittäjät lanseerasi v. 1998 Laadun portaat Yrittäjän käsikirjan.

Uudistimme tämän käsikirjan nyt digiaikaan ja siihen uuden portaittaisen jatkuvaan parantamiseen perustuvan PDCA-etenemismallin. Suunnittelimme sen tueksi myös kattavan valmennusohjelman.

 • Plan – vaiheessa suunnitellaan strategia ja toimintamalli
 • Do – vaihe ohjaa suunnitelmien toteuttamista
 • Check – vaiheessa mittaat ja arvioit tuloksia
 • Act – vaiheella vauhditetaan menestystä

Lue lisää tästä digityökirjasta

TARJOUKSEMME

Tarjoamme tämän QL Laadun portaat yrittäjän digikäsikirjan nyt kampanja-aikana yrityksellesi VIP-digiyrittäjähintaan 460 € + käyttäjät 8 €/käyttäjä/kk.

Kampanjaetuna saat 495 euron arvoisen, käsikirjan tueksi suunniteltuun valmennusohjelmaan kuuluvan ensimmäisen osion 1. STARTTI MENESTYKSEN PORTAIKKOON -starttivalmennuksen kaupan päälle.

HYÖDYT

Digikäsikirjan avulla ja siihen liittyvän valmennus- ja sparrausavun turvin pystyt

 • Luomaan liiketoiminnallasi paremmat menestymisen edellytykset
 • Kehityt johtamaan koko yrityksen voimavaroja
 • Saat osallistettua henkilökunnan mukaan kehitystyöhön
 • Kasvatat yrityksesi arvoa merkittävästi

QL LAADUN PORTAAT VALMENNUSOHJELMA MENESTYKSEEN

Digityökirjan käytön tueksi on suunniteltu ryhmävalmennuksena toteutettava valmennusohjelma, jolla osallistujia sparrataan kehittämään yrityksensä toimintaa ja saavuttamaan menestystä.

 • 5 kehittämisosiota, 2 x 3 h jaksoissa, Howspace-digialustalla etävalmennuksena.
 • Hinta: 5 x 2 x 247,50 € + digityökirja 460€ ja käyttäjät 8 €/käyttäjä/kk, yht. 2935 €/yritys (hinnat ALV 0%)
 • Optiona kehittämiskonsultointi ja sparraus joka jakson välillä 150 €/h, Howspacella etänä tai erikseen sovittaessa paikan päällä livenä.
VALMENNUKSEN SISÄLTÖ:

Viisi liiketoiminnan kehittymistä edistävää valmennusosiota, jotka toteutetaan 2 x 3 h jaksoissa Howspace-digialustalla etävalmennuksena.

1. OSIO: STARTTI MENESTYKSEN PORTAIKKOON (kampanjalisä, arvo 495€)
   • Opastus käsikirjan käyttöön 3 h, yrityskohtainen
   • Johdatus jatkuvaan parantamiseen ja yrityksen arvon kasvattamiseen 3 h
2. OSIO: MENESTYSSTRATEGIAN KEHITTÄMINEN
   • Käsikirjan PLAN-osioin aiheet 2 x 3 h
3. OSIO: MENESTYKSEEN JOHTAMINEN
   • Käsikirjan Do-osioin aiheet 2 x 3 h
4. OSIO: ONNISTUMISTEN ARVIOINTI JA TYÖKALUT
   • Käsikirjan Check-osioin aiheet 2 x 3 h
5.  OSIO: KEHITTÄMÄLLÄ KOHTI UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
   • Käsikirjan Act-osioin aiheet 2 x 3 h

KAMPAJAEHDOT

Tilatessasi QL Laadun portaat yrittäjän digikäsikirjan 460 € + käyttäjät 8 €/käyttäjä/kk (alv 0%) nyt Yrittäjäpäivien kampanja-aikana 21.-31.12.2022, niin saat 495 euron arvoisen starttivalmennuksen kaupan päälle:

QL LAADUN PORTAAT VALMENNUSOHJELMA MENESTYKSEEN
1. OSIO: STARTTI MENESTYKSEN PORTAIKKOON (kampanjalisä, arvo 495 €)
   • Opastus käsikirjan käyttöön 3 h, yrityskohtainen
   • Johdatus jatkuvaan parantamiseen ja yrityksen arvon kasvattamiseen 3 h
KAMPANJAN TOTEUTUS
   • Opastus digikäsikirjan käyttöön 3 h, yrityskohtainen toteutetaan marras-joulukuun 2022 aikana. Tämän jälkeen yritys voi jo itsenäisesti aloittaa työkirjan käytön.
   • Toinen osio, Johdatus jatkuvaan parantamiseen ja yrityksen arvon kasvattamiseen toteutetaan, kun sopiva ryhmä on koottu ja aikataulu yhdessä sovittu.

Työkirjan käytöstä tehdään erillinen toimitussopimus, jossa sovitaan tarkemmin laskutus ja muut toimitusehdot.