Ajankohtaista

Vahvaa sosiaali- ja terveysalan tuntemusta QL Partners –verkoston toimialaosaamiseen

QL Partners ja Salus Qualitas Consulting Oy ovat allekirjoittaneet QL Partner –sopimuksen, jonka mukaisesti sopimuskumppanit tekevät yhteistyötä QL Partners –verkostossa.

QL Partners on valtakunnallisesti toimiva yritysten ja organisaatioiden laadullisten kilpailukykytekijöiden kehittämiseen erikoistunut asiantuntijaverkosto, joka koostuu syvällisesti laatuajattelua ja –tekniikoita hallitsevista kokeneista asiantuntijoista.

QL Partners -yritysten missiona on kilpailukyvyn jatkuvan kehittymisen edistäminen laatuajattelua ja tekniikoita hyödyntäen. Tavoitteena on selkeyttää asiakasyritysten liiketoiminnan tavoitteet ja toimintatavat niin ymmärrettävään ja visuaaliseen muotoon, että jokainen organisaatiossa työskentelevä tietää miten kunkin omissa rooleissaan tulee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi toimia. Kehitystyön päämääränä on, että organisaatio toimisi yhtenäisenä menestyvänä kokonaisuutena ja joukkueena saavuttaen erinomaisia mitattavia tuloksia.

Tämän tehtävän toteuttamiseen QL Partners tarjoaa konsultointi-, arviointi- ja koulutuspalveluja. Työkaluiksi QL Partners on kehittänyt kokonaisvaltaiseen prosessiajatteluun ja Lean-periaatteisiin perustuvan QL Process Model –kehittämiskonseptin sekä sitä tukevan QL Laatupassi –koulutusohjelman. Asiakasalähtöisen kehittämistyön tuloksena on syntynyt myös QL Tools –järjestelmäalusta toimintajärjestelmien digitaaliseen toteuttamiseen. Kaikki toimeksiannot toteutetaan osallistavalla otteella ja niitä tuetaan verkossa QL Space –kehitysympäristössä.

QL Process Model tunnistaa kaikki organisaation toimintaan tarvittavat prosessit ja muodostaa niistä liiketoimintakokonaisuuden. Jokaisella kokonaisuusteen kuuluvalla prosessilla on oma tehtävänsä ja jokainen niistä tarvitsee omanlaistaan osaamista. QL Partners –verkoston asiantuntijat ovat kukin oman erityisalansa prosessin asiantuntijoita ja siten pystyvät kohdistamaan osaamisensa juuri oikealla tavalla asiakasorganisaation kilpailukyvyn kehittämiseen. Näin vältetään osaoptimointi ja kehitetään organisaatioita tasapainoisena kokonaisuutena juuri sen prosessin osalta, kun kulloinkin tarvitaan.

Salus Qualitas Consulting Oy:n kohderyhmiä ovat hyvinvointi- ja sosiaalialan eri palveluntuottajayritykset, yhdistykset, säätiöt, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit. Tällä toimiala osaamisella Salus Qualitas Consulting tuo huomattavaa lisäarvoa QL Partners –verkostoon.

Nyt solmitulla yhteistyömallilla Salus Qualitas Consulting pystyy laajentamaan palvelutarjontaansa sosiaali- ja terveysalalla QL Partners -tuotteilla ja –palveluilla sekä muiden QL Partners -asiantuntijoiden osaamiselle.

- Nyt voimme oman osaamisemme lisäksi tarjota asiakkaidemme käyttöön koko QL Partners verkoston osaamisen ja tuotteistetut QL-palvelut, toteaa Salus Qualitas Consulting Oy:n toimitusjohtaja ja johtava laatuasiantuntija Heidi Ilmonen korostaessaan yhteistyön hyötyjä.

QL Partners –verkostosta QL Laatutoiminta Oy:n toimitusjohtaja Seppo Mattila jatkaa

- QL Partners –verkoston on tavoitteena jatkuvasti laajentua. Salus Qualitas Consulting tuo nyt verkostoomme laatuammattilaisia, joilla sellaista toimialatuntemusta, jota meillä ei ole aiemmin ollut. Yhteistyöltä on lupa odottaa mahtavia tuloksia, jotka mitataan asiakkaidemme tuloslaskelman viimeiseltä riviltä.

Lisätietoja:

Seppo Mattila, toimitusjohtaja QL Laatutoiminta Oy, p. 0500 665 660, seppo.mattila@ql.fi, www.ql.fi

Heidi Ilmonen toimitusjohtaja ja johtava laatuasiantuntija Salus Qualitas Consulting Oy, p. 040 7330 011, heidi@sqcoy.fi, www.sqcoy.fi

Takaisin