Ajankohtaista

Itä-Suomen johtava turvallisuusalan yritys Peltaco Oy vahvistaa turvallisuuden ja riskienhallinnan osaamista QL Partners –verkostossa

QL Partners on valtakunnallisesti toimiva yritysten ja organisaatioiden laadullisen kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut asiantuntijaverkosto, joka koostuu syvällisesti laatuajattelua ja –tekniikoita hallitsevista kokeneista asiantuntijoista.

QL Partners verkoston tavoitteena on tuotteiden ja palveluiden, asiakastyytyväisyyden, kilpailukyvyn ja liiketoiminnan tulosten jatkuva kehittyminen. Tätä missiota toteutetaan laatuajattelun ja –tekniikoita hyödyntäen. Täsmällinen määritelmämme laadulle on soveltuvuus käyttäjän tarpeisiin ja käyttöön. Käytännössä laatu on todennettavissa käyttäjän tarpeisiin ja käyttöön suunniteltujen ominaisuuksien ja toiminnan vaatimustenmukaisuudesta, niiden hallinnasta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Strategia on yrityksen suunnitelma menestymiselleen. Siihen on määritelty ne asiat, toimintamallit ja tavoitteet, joiden toteuttamisella menestys uskotaan saavutettavan. Tämän suunnitelman tulee olla yrityksen menestystarpeeseen niin sopiva ja ymmärrettävä, että jokainen pystyy sen mukaisen toiminnan omaksumaan. Laatu- tai toimintajärjestelmillä on ollut tarkoitus viestiä käytännössä strategian mukaisia parhaita toimintatapoja ja niille asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia. Laatujärjestelmässä sovituilla menettelyillä yritys varmistaa suunnitelmiensa toteuttamisen vaatimustenmukaisuuden.

Riskienhallinta on aina ollut yrityksille elintärkeä näkökulma jatkuvuuden turvaamisessa, mutta vasta nyt se on nostettu uudistuneessa ISO 9001:2015 –standardissa vaatimukseksi. Riskien- ja turvallisuudenhallinta on nyt jalkautettava jokaisessa tätä laatustandardia soveltavassa organisaatiossa järjestelmälliseksi toiminnaksi.

- Haluamme koota verkostoomme asiantuntijuutta, jota voidaan kohdistaa organisaatioissa liiketoiminnan näkökulmasta osuvimmin ja auttaa siten kehittämään kilpailukykyä tehokkaimmin. Nyt riskien- ja turvallisuudenhallinnan näin noustessa laatuvaatimuksiin QL Partners –verkostoon tarvitaan lisää alan todellista osaamista. Toteaa QL Laatutoiminta Oy:n toimitusjohtaja Seppo Mattila jatkaa

- Nyt alkavalta yhteistyöltä voidaan odottaa todellista win-winiä asiakaskuntamme kilpailukyvyn kehittymisessä.

- Nyt solmitulla yhteistyömallilla pystymme palvelemaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisemmin. QL Partners -verkoston osaaminen ja tuotteistetut QL-palvelut täydentävät palvelujamme ja antavat näin meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme enemmän, kuvailee Peltaco Oy:n toimitusjohtaja Pekka Suomi korostaessaan yhteistyön hyötyjä.

Lisätietoja:

Seppo Mattila, toimitusjohtaja QL Laatutoiminta Oy, p. 0500 665 660, seppo.mattila@ql.fi, www.ql.fi

Pekka Suomi, toimitusjohtaja, p. 044 3684002, pekka.suomi@peltaco.com, www.peltaco.com

Tarja Vartiainen, p. 044 3684009, tarja.vartiainen@peltaco.com, www.peltaco.com

Takaisin