Koulutukset aina organisaatiollesi räätälöityinä

QL Laatupassi * -koulutus

QL Laatupassi on kauan kaivattu jokaisen suomalaisen peruskoulutus kilpailukyvyn perusteisiin

QL Laatupassi –koulutusohjelmalla luodaan ymmärrystä miksi laatu ja laatuajattelu ovat merkittävimmin kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Monille meistä on epäselvää miten merkittävästi laatu ja laatuajattelu vaikuttavat elämäämme - liiketoiminnassa kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Ilmiötä, jota laatuajattelun avulla hallitaan ei ymmärretä ja siten osata hyödyntää kaikessa toiminnassa.

Kehitä laadusta organisaatiolle merkittävin kilpailukykytekijä!

Tämä koulutus selventää kaikille mistä laadunhallinnassa oikeasti on kysymys.

Lue lisää