220324 QL Verso-Fokus-duuni-osuma-suksee.png

QL Verso -menestysanalyysi

QL Verso -menestysanalyysi on jo strategiatyötä tehneille tai sitä aloitteleville yli 20 työntekijän yrityksille suunniteltu henkilöstön strategian jalkautumista analysoiva digitaalinen palvelutuoteperhe. Se tukee kehittämistä antaen tietoa organisaation nykytilasta.

Verson tarkoituksena on toimia analyysityökaluna yrityksen johdolle strategiatyössä, pääomasijoittajille yrityksen tilan seuraamisessa, yritysostajille yrityksen arkitodellisuuden paljastajana.

Verso perustuu EFQM2020, CAF 2020 sekä ISO 9001:2015 -standardin sisällöistä koottuun jatkuvan parantamisen PDCA -kehittämismalliin, jonka mukaisesti analyysi eri osioineen etenee.

PDCA Lean Design -etenemismalli (Plan, Do, Check, Act - Suunnitelma, Toteuttaminen, Arviointi, Kehittäminen) ohjaa lähestymään asioita systemaattisesti oikealla tavalla oikeaan suuntaan.

 
Verso paljastaa todellista tietoa kehittämiskohteiden tunnistamiseen
Arvioimalla ja valmentamalla organisaatiota PDCA Lean Design -kierroksen mukaisesti kehittyy organisaatiolle leanattauja menestymisen edellytyksiä.
 
 

211105 PDCA-lean-Palautettu.png

Plan - Fokus - Strategiatietoisuus (tiedän, mikä on tarkoitus ja tavoitteet)

Tieto henkilöstön strategiatietoisuudesta kertoo, miten tietoinen henkilöstö on organisaation suunnasta. Jos tässä on aukkoja, hajontaa tai kyseisiin asioihin ei ole ymmärrystä, niin kehityskohteet ovat liiketoiminnan perusteiden ja johtajuuden haltuunotossa.

Do - Duuni - Toimintatapatietoisuus (tiedän, miten pitää toimia ja miten tavoitteet saavutetaan)

Tieto strategian mukaiseen toimintamalliin liittyvistä toimintatavoista, yhteisesti sovituista menettelyistä, prosesseista ja niiden tunnistamisesta, järjestyksestä, vuorovaikutuksesta sekä ohjeistuksesta kertoo johtamisjärjestelmän tilasta. Jos eri henkilöiden käsitykset toimintatavoista poikkeavat, silloin on kyse vaihtelusta suorituksissa eri ihmisten kesken. Kehityskohteet löytyvät toimintatapojen yhtenäistämisestä.

Check - Osuma - Tulos- ja tavoitetietoisuus (tiedän, miten olen onnistunut ja mihin suuntaan kehitymme)

Tieto tuloksista kertoo organisaation suorituskyvystä ja suoraan tehokkuudesta. Trendit tuloksien seurannassa paljastavat, miten systemaattista suorituskyvyn ohjaaminen on. Silloin on hyvä keskittyä mittaamiseen ja tiedolla johtamiseen.

Acta - Suksee - Menestys

Analyysin kehityskohteista johdettu kehityssuunnitelma, organisaation roadmap menestykseen.

 

Asiantuntijamme auttavat löytämään aina oikeat ratkaisut

Tarvittaessa avustamme vaatimusten täyttämisen osoittamisessa ja tarvittavan dokumentaation laatimisessa kun organisaatiossa ymmärretään, että esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20001… jne. -sertifioinnista syntyy tarvittavaa lisäarvoa. Näissä toteutuksissa konsulteillamme on lukemattomien sertifiointien ohjauskokemus, ja sitä kannattaa hyödyntää.

QL Laatu-, toiminta, johtamis-, ympäristö-, HSEQ-jäjestelmäkonsultointi

Tiedustelut ja lisätiedot