2020217 QL-Concept by howspace.png

QL Process Concept -valmennusohjelma prosessimaisen toimintatavan käyttöönottoon

 

191002 QL Process Concept-Ratkaisut-600.png

QL Process Concept luo kokonaan uuden näkökulman organisaatioiden johtamisen kehittämiseen. Se on formaatti ja kehitysohjelma, jolla organisaation koko toiminta voidaan kuvata toisiinsa kytkeytyvinä prosesseina visuaalisella, ymmärrettävällä tavalla ja luoda reaaliaikaiseen tietoon perustuva johtamiskulttuuri.

QL Process Concept perustuu systeemiseen ajattelumalliin, mikä on lähtöisin biologian tutkimuksesta. Siitä kehittynyt systeemiajattelu on muovannut käsitystämme erilaisten organisaatioiden toiminnasta.

Kehittämässämme QL Process Concept -johtamismallissa olemme tunnistaneet organisaation rakenteet systeemisinä prosesseina, joista organisaatio muodostuu ja, joita se tarvitsee aikomuksensa - Missionsa ja strategiansa toteuttamiseen.

Tiedustelut ja lisätiedot

Asiantuntijamme auttavat löytämään oikeat ratkaisut

Tarvittaessa avustamme vaatimusten täyttämisen osoittamisessa ja tarvittavan dokumentaation laatimisessa kun organisaatiossa ymmärretään, että esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20001… jne. -sertifioinnista syntyy tarvittavaa lisäarvoa. Näissä toteutuksissa konsulteillamme on lukemattomien sertifiointien ohjauskokemus, ja sitä kannattaa hyödyntää.

QL Toimintärjestelmä -konsultointi

Tiedustelut ja lisätiedot