QL Tools -järjestelmäalusta

Kilpailukykyisen liiketoiminnan toteuttamiseen, tarvitaan yhteistä ymmärrystä, parhaita toimintatapoja, teräviä työkaluja ja älykkäitä järjestelmiä. Hyvät tulokset syntyvät koko joukkueen saumattomalla yhteistyöllä. QL Tools -järjestelmäalusta on ratkaisu organisaation sujuvaan yhteispeliin.

1609010-QL-Tools-esittelykuva400.png

QL Tools on selaimella käytettävä älykäs järjestelmäalusta

  • Verkossa toimiva järjestelmäalusta, jolla tehdään toiminnasta visuaalista, ymmärrettävää, vaatimustenmukaista ja tuloksellista.

QL Tools soveltuu kaikkien laatujärjestelmien, ympäristöjärjestelmien, toimintajärjestelmien jne. alustaksi

  • QL Toosin työkaluvalikoimasta löytyvät kaikki tarpeen ja tilanteen mukaan valittavissa olevat työkalut liiketoiminnan suunniteluun, johtamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

 QL Tools yhdistää kaikki järjestelmät

  • QL Tools yhdistää laatu-, ympäristö- ja työterveys ja turvallisuusjärjestelmät, yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

QL Tools on helppo ja helposti käyttöönotettava 

  • Järjestelmäalusta koostuu vapaasti valittavista työkaluista, joiden avulla järjestelmää voidaan tarpeen mukaan laajentaa.

 

160818-QL-Tools-alabanneri.png

Tuottava liiketoiminta vaatii onnistuakseen suunnitelmallisuuden tuomaa kilpailukykyä. Toimintaa suunnittelemalla voidaan vähentää sähläystä, voimavarojen hukkaa ja johtaa laaduntuottokykyä. QL Tools mahdollistaa strategisen suunnittelun ja sen onnistuvan viestimisen samalla alustalla.

  • QL Tools –järjestelmäalustalle laaditun toimintajärjestelmän  ISO 9001-, 14001-, 45001- jne. vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa ilman erillisjärjestelmiä ja sitä voidaan kehittää yhtäaikaisesti kaikkien mahdollisten muidenkin arviointiviitekehysten avulla.

Kehitystyön taustalla kokemus ja todelliset asiakastarpeet

  • QL Tools -erinomaisuuden taustalla on vuosien pitkäjänteinen työ liiketoiminnan kehittämisen asiakasrajapinnassa ja sieltä nousseet kehitystarpeet. Näihin tarpeisiin voimme vastata tällä huippualustalla, joka yhdistää koko liiketoiminnan ja sen monet käytännöt yhdeksi selaimella käytettäväksi selkeäksi palveluksi.

QL Tutustu QL Toolsin hienoon Bridge-käyttöliittymään tästä

QL Tutustu QL Toolsin Business-työkaluihin tästä

QL Tutustu QL Toolsin Quality-työkaluihin tästä