Ratkaisumme

QL on kehittänyt laatujohtamista helpottavia ratkaisuja jo -90 luvulta lähtien. Laatuajattelun ja –johtamisen kehittämiseen voimme tarjota toimivat valmiit ratkaisut.

  • henkilöstön laatuosaamisen kouluttamiseen,
  • prosessimaisen toiminnan visualisointiin ja kehittämiseen 
  • digitaalisen toimintajärjestelmäalustan johtamiseen käytettävän ohjeistuksen hallintaan.

1609010-QL-Tools-esittelykuva400.png

QL Spacella saadaan ihmiset osallistumaan kehittämiseen ja toimimaan yhteisten tavoitteiden ja päämäärien eteen. Osallistaminen, avoin viestintä ja kaikkien ihmisten mukaan ottaminen ovat avaimia nykyaikaiseen toimintakulttuuriin.

  • QL Space tarjoaa alustan kehittämiselle. Prosessien mukainen kehittäminen dokumetoituu sitä toteutettaessa ja tulokset ovat yhdessä tehtyinä huikeita.

    Tiedustelut ja lisätiedot

Asiantuntijamme auttavat löytämään oikeat ratkaisut

Tarvittaessa avustamme vaatimusten täyttämisen osoittamisessa ja tarvittavan dokumentaation laatimisessa kun organisaatiossa ymmärretään, että esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20001… jne. -sertifioinnista syntyy tarvittavaa lisäarvoa. Näissä toteutuksissa konsulteillamme on lukemattomien sertifiointien ohjauskokemus, ja sitä kannattaa hyödyntää.

QL Toimintärjestelmäkonsultointi

Tiedustelut ja lisätiedot