Ratkaisumme

QL on kehittänyt laatujohtamista helpottavia ratkaisuja jo -90 luvulta lähtien. Laatuajattelun ja –johtamisen kehittämiseen voimme tarjota toimivat valmiit ratkaisut.

 • henkilöstön laatuosaamisen kouluttamiseen
 • Lean -toimintatavan ja -filosofian käytännön hyödyntämiseen
 • prosessimaisen toiminnan käyttöönottoon, valmennukseen, visualisointiin ja kehittämiseen 

Lisäksi tarjoamme aina AI -ominaisuuksia (Artificial Intelligence, tekoäly) sisältävän kehitysalustan kaikkiin toimeksiantoihimme.

QL Process Concept -valmennusohjelma prosessimaisen toimintatavan käyttöönottoon

191002 QL Process Concept-Ratkaisut-600.png

QL Process Concept luo kokonaan uuden näkökulman organisaatioiden johtamisen kehittämiseen. Se on formaatti ja kehitysohjelma, jolla organisaation koko toiminta voidaan kuvata toisiinsa kytkeytyvinä prosesseina visuaalisella, ymmärrettävällä tavalla ja luoda reaaliaikaiseen tietoon perustuva johtamiskulttuuri.

QL Process Concept perustuu systeemiseen ajattelumalliin, mikä on lähtöisin biologian tutkimuksesta. Siitä kehittynyt systeemiajattelu on muovannut käsitystämme erilaisten organisaatioiden toiminnasta.

Kehittämässämme QL Process Concept -johtamismallissa olemme tunnistaneet organisaation rakenteet systeemisinä prosesseina, joista organisaatio muodostuu ja, joita se tarvitsee aikomuksensa - Missionsa ja strategiansa toteuttamiseen.

Tiedustelut ja lisätiedot

QL Lean Card -valmennusohjelma Lean toimintatavan käyttöönottoon koko organisaatiossa

QL Lean Card on organisaatioiden koko henkilöstölle suunnattu valmennusohjelma Lean -ajattelun perusteista ja filosofioista käytännön toteuttamiseen.

Valmennuksessa on kolme tasoa, joiden vaiheittaisella valmentautumisella tutustutaan, harjoitellaan ja käytännössä toteutetaan Lean -filosofiaa organisaation strategisena toimintatapana.

 • Vähimmäistavoitteena on, että QL Lean Yellow Cardin suorittaisivat kaikki organisaatiossa työskentelevä jo osana perehdytystä.
 • Green Card on käytännön harjoittelutyöpaja, jossa sovelletaan käytäntöön ensimmäiselle jaksolla esiin nostetut perusteet.
 • Kolmannen, Red Cardin -jakson on tarkoitus sparrata tuotannollisessa ja operatiivisessa johtovastuussa olevia henkilöitä käytännössä johtamaan Lean -periaatteiden mukaisesti.

QL Lean Yellow Card, 1 valmennuspäivä

 • Tässä valmennusosiossa osallistujalle syntyy ymmärrys Leanin vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista oman työn kehittämiseen ja keventämiseen.

QL Lean Green Card, 2 harjoittelupäivää Lean -laboratoriossa

 • Lean -periaatteista ei ole mitään hyötyä teoriatasolla, jos asioita ei osata toteuttaa käytännössä. QL Lean laboratorio on testiympäristö, jossa käytännössä harjoitellaan Leanin toteuttamista.

QL Lean Red Card, 3 sparrauspäivää Lean -johtamiseen

 • QL Lean Red Card on Lean -johtamiseen valmistava valmennus.

190923 Laadun portaat - yrityksen käsikirja Space-banneri.png

191002 LP -Ratkaisut sivulle-600.png

Kun haluat hyödyntää QL Laadun portaat -digiversiota omatoimisesti, niin otapa yhteyttä:

Tiedustelut ja lisätiedot

QL Laadun portaat on nykyaikaisilla osallistavilla työkaluilla toteutettu työkirja PK-yrityksille kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan laadun hallintaan.

Tämä digityökirja perustuu Suomen yrittäjien Laadun portaat työkirjaan, jota useat sadat PK-yritykset ovat liiketoimintansa kehittämisessä hyödyntäneet.

QL Laadun portaat perustuu  vastaavalla tavalla kuin Laadun portaatkin laatupalkintoarviointiperusteisiin ja ISO-standardeihin. Nyt mallia on kehitetty niin, että hyvät rakenteet on mukautettu  EFQM 2013 (European Foundation for Quality Management) -arviointiperusteista ja 2015 uudistettujen ISO-johtamisstandardien vaatimuksista.

Portaittain omaan tahtiin edeten 

QL Laadun portaat -rakentuu seuraaville aihealueille, joista jokainen käsittää neljä tasoa -porrasta, joita nousemalla yritys voi laajentaa ja kehittää laatunäkemystään portaittain aivan omatoimisesti.

 1. Johtajuus
 2. Strategia, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat
 3. Tuotteet ja palvelut
 4. Henkilöstö
 5. Kumppanuudet ja resurssit
 6. Prosessit ja pelisäännöt
 7. Tulokset

QL Laatupassi -valmennusohjelma

QL Laatupassi on koko henkilöstölle suunniteltu kolmetasoinen laatuajattelun ja jatkuvan parantamisen Suomi 100 –koulutusohjelma.

Tavoite

Tavoitteena on kehittää jokaiselle työntekijälle, duunarista johtajaan laatuajattelun ja jatkuvan parantamisen perusosaaminen

Hyöty

Osallistumisen jälkeen jokainen ymmärtää ja osaa kehittää omaa työtään siten, että se parantaa sekä hänen omaansa että koko organisaation kilpailukykyä.

 • Mitä menestymiseen tarvitaan? - kilpailukyvyn perusteet
 • Mistä hyötyä syntyy asiakkaille, työntekijöille ja koko yritykselle?
 • Miten kilpailukykyä luodaan, mitataan, johdetaan ja kehitetään?
 • Miten PDCA- ja LEAN-filosofioita käytännössä hyödynnetään?
 • Miten laatutekniikoita arjessa käytetään arvon lisäämiseen?
 • Miten laatuajattelu johdetaan organisaation strategioihin ja kaikkeen toimintaan (LEAN, ISO, EFQM, CAF, IIP, ym. -viitekehykset)?

Miten

Valmennus on kolmeosainen. Jokaisen tason vois suorittaa erikseen. Seuraavalle tasolle osallistuminen vaatii edellisen tason hyväksyttyä suoritusta.

Lue lisää

191002 QL Laatupassi-Ratkaisut-600.png

 

Kiinnostuitko?

Tiedustelut ja lisätiedot

 

QL Space tarjoaa alustan kehittymiselle kaikissa toimeksiannoissamme

1609010-QL-Tools-esittelykuva400.png

QL Space perustuu osakkuusyrityksemme Howspace Oy:n (ent. Humap Software Oy) Howspace -alustaan, josta QL:lle on räätälöitynyt tämä QL:n oma Howspace- -alustaa hyödyntävä palvelumalli laatujohtamisen tukemiseen.

Tällä hetkellä tätä alustaa käyttää maailmanlaajuisesti jo n. 2000 käyttäjää yli 10 eri maassa

Tiedustelut ja lisätiedot

QL Space on digitaalinen työalusta, jolla tuetaan johtamista, mahdollistetaan kehittymistä, kehitysohjelmia ja -työpajoja sekä muutosta organisaatioissa.

Varmistaaksemme palvelujemme laadun ja koko asiakasorganisaation mahdollisuuden osallistua toteutamme kaikki toimeksiantomme tällä kehitysalustalla.

QL Space toimii erinomaisesti aktiivisena operatiivisen johtamisen työkaluna ja soveltuu erinomaisesti myös erilaisten kehitysprojektien ja -ohjelmien läpivientiin sekä alustana johtamisjärjestelmille (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 jne.)

 QL Spacella saadaan ihmiset osallistumaan kehittämiseen ja toimimaan yhteisten tavoitteiden ja päämäärien eteen. Osallistaminen, avoin viestintä ja kaikkien ihmisten mukaan ottaminen ovat avaimia nykyaikaiseen toimintakulttuuriin.

 • Prosessien mukainen kehittäminen dokumentoituu sitä toteutettaessa ja tulokset ovat yhdessä tehtyinä huikeita.

Asiantuntijamme auttavat löytämään oikeat ratkaisut

Tarvittaessa avustamme vaatimusten täyttämisen osoittamisessa ja tarvittavan dokumentaation laatimisessa kun organisaatiossa ymmärretään, että esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20001… jne. -sertifioinnista syntyy tarvittavaa lisäarvoa. Näissä toteutuksissa konsulteillamme on lukemattomien sertifiointien ohjauskokemus, ja sitä kannattaa hyödyntää.

QL Toimintärjestelmä -konsultointi

Tiedustelut ja lisätiedot