QL Verso – menestysanalyysi

 • Analysoi liiketoiminnan suunnittelun ja toiminnan laadun nykytilan
 • Raportoi menestystekijät ja kehityskohteet halutussa viitekehyksessä
 • Antaa asiantuntija-arvioin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ISO -standardien, EFQM-kriteerien tai yritysvastuullisuuden näkökulmasta

 

Opitaan yhdessä  huippuorganisaatioilta

QL Verso -menestysanalyysi on tiivistys huippuorganisaatioiden menestystekijöistä, joista nyt tämän analyysin toteutuksen myötä opitaan yhdessä menestymään.

QL verso -menestysanalyysi - antaa vastauksia!

QL Verso on tuoteperhe, joka koostuu neljästä arviointimoduulista FOKUS, DUUNI, OSUMA ja SUKSEE, jotka voidaan toteuttaa erillisinä organisaation tai yrityksen kokoon ja kehitysvaiheeseen sovittaen.

 • FOKUS - Onko yritystoiminnan suunta oikea ja strategia selkeä?
 • DUUNI - Toimitaanko niin kuin on suunniteltu?
 • OSUMA - Ovatko tulokset tavoitteiden mukaisia?
 • SUKSEE - Onko jatkuvan menestymisen suunnitelma jo kunnossa?

QL Verso osallistaa ja innostaa kehittämiseen

 • Osallistujien näkemyksiin perustuvan analyysin perusteella löydetään liiketoiminnan vahvuudet ja kehityskohteet.
 • Analyysin pohjalta laaditaan yhdessä yrityksen menestystavoitteisiin sopiva kehitys- ja sen rahoitusohjelma.
 • Analyysin työpajojen toteutus hybridinä tai kokonaan digitaalisesti verkossa tekoälyä hyödyntävää Howspace -kehitysalustaa käyttäen.
 • Toteutus on osallistujille joustavasti paikasta riippumaton.
 • Toteutusaikataulu jaksotetaan yrityksen nykytilaan sopivaksi yhdessä yrityksen johdon, koko henkilöstön tai muun sopivan osallistujajoukon kesken.
 • QL Verso -raportin näkökulmaksi voidaan valita yrityksen kehitysvaiheeseen sopivin ja tutuin lähestymistapa (esim. ISO -standardit, EFQM, yritysvastuullisuus).

LATAA ESITE  LISÄTIETO- JA TARJOUSPYYNTÖ

VersoN neljä moduulia muodostavat arvioinnin tuoteperheen

Arvioimalla ja valmentamalla organisaatiota Verson PDCA Lean Design -moduulien mukaisesti kehittyy organisaatiolle menestymisen edellytyksiä.

PDCA-sykli muodostuu jatkuvan parantamisen neljästä vaiheesta. Plan-vaihe on suunnittelua. Do vaihe on suunnitelmien toteuttamista. Check-vaihe on suunnitelmien toteutumisen mittaamista ja arviointia. Act-vaihe on uusien mahdollisuuksien kehittämistä.

Verson tuotemoduulit antavat vastauksia

Verson neljä moduulia FOKUS, DUUNI, OSUMA ja SUKSEE voidaan toteuttaa kukin erillisinä organisaation tai yrityksen kokoon ja kehitysvaiheeseen sovittaen. Kunkin moduulin analyysin välissä pidetään kehitystyöpaja, jossa yhdessä osallistujien kanssa luodaan yhteisymmärrys arvioinnin tuloksista.

Jos moduulin toteuttamisen tulokset eivät täytä odotuksia niin organisaatiossa on hyvä toteuttaa kehitystoimia, joiden pohjalta seuraavien moduulien toteuttamista on järkevää jatkaa.

Moduulikohtainen analyysin toteutus

FOKUS-MODUULI ARVIOI osallistujien STRATEGIATIETOISUUTTA

Tämä Verson Plan-vaiheen moduuli antaa arvion siitä, miten osallistujat ymmärtävät organisaatioin suunnitelmia ja onko yritystoiminnan suunta oikea ja strategia selkeä?

 • Tiedän, mikä on  toimintamme on tarkoitus, visio ja tavoitteet, miten olemme suunnitelleet toimivamme.

Tieto osallistujien strategiatietoisuudesta kertoo, miten toimintaa on organisaatiossa suunniteltu ja tarkoitus toteuttaa.

Jos tässä on aukkoja, hajontaa tai kyseisiin asioihin ei ole ymmärrystä, niin kehityskohteet ovat liiketoiminnan perusteiden ja johtajuuden haltuunotossa.

DUUNI-moduuli arvioi osallistujien SUUNNITELMIEN MUKAISTA TOIMINTAA

Tämä Verson DO-vaiheen moduuli antaa arvion siitä, miten osallistujat kokevat toiminnan suunnitelmallisuuden, miten toimintakulttuuri toteutuu käytännössä ja on osallistujalla mahdollisuudet onnistua työssään.

 • Tiedän, miten tavoitteet saavutetaan ja toimin itse sovitusti suunnitelmien mukaan.

Tieto arviointiin osallistuvien suunnitelmien mukaisesta toiminnasta, organisaatiokulttuurin toimivuudesta, jokaisen onnistumisen mahdollisuuksista ja sitoutumisesta kertoo johtajuudesta ja johtamisjärjestelmän tilasta.

Jos eri arviointiin osallistuvien käsitykset toimintatavoista poikkeavat, silloin on kyse vaihtelusta suorituksissa eri ihmisten kesken. Kehityskohteet löytyvät toimintatapojen yhtenäistämisestä.

OSUMA- moduuli arvioi osallistujien TULOS- JA TAVOITETIETOISUUttaTämä

Verson CHECK-vaiheen moduuli antaa arvion siitä, miten osallistujat tietävät onnistuneensa tavoitteidensa saavuttamisessa ja miten koko organisaatio menestyy.

 • Tiedän, miten olen onnistunut ja mihin suuntaan kehitymme.

Tieto tuloksista kertoo organisaation suorituskyvystä ja suoraan tehokkuudesta. Trendit tuloksien seurannassa paljastavat, miten systemaattista suorituskyvyn ohjaaminen on.

Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä, niin on hyvä pohtia missä on pullonkauloja ja ongelmien juurisyitä ja lähteä kehitystoiminnalla poistamaan niitä.

SUKSEE-moduulin mukaisesti luodaan  MENESTYS

Verson Act-vaiheen moduulissa toteutetaan organisaation menestymiseen vaikuttavia uudistuksia. Analyysin vahvuuksista ja kehityskohteista johdettu kehityssuunnitelma on organisaation roadmap menestykseen.

Kehittäminen voi kohdistua vaikkapa organisaatiokulttuurin johtajuuden kehittämiseen, Ihmisten ja osaamisten valmentamiseen tai vaikkapa koko organisaatioarkkitehtuurin uudistamiseen.

Kehityskohteita voivat olla myös investoinnit uusiin koneisiin, laitteisiin, toimitiloihin tai teknologiohin. QL Rahoitusnavigaattorin avulla voimme löytää näillekin sopivat yritystuet ja rahoituskanavat.

Juuri oikeat ratkaisut organosaatioillesi

Missiomme on luoda kestävää arvoa organisaatioihin. Räätälöimme palvelumme aina juuri sinun organisaation arvon kasvattamiseksi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

PYYDÄ TARJOUS TAI LISÄTIETOJA  Yhteystiedot löydät täältä