Palvelut

Johtajuus

QL ISO 9001 Johtamisen pelikirjana

QL ISO 9001 Johtamisen pelikirjana viitoittaa tietä sille, miten uuden ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmästandardin soveltamisella on mahdollisuus tehdä edistysaskel kilpailukyvyssä ja soveltaa keskeisiä sisältöjä organisaatiossa Leanin näkökulmasta.

Lue lisää

QL ISO 14001 Ikkuna kestävään kehitykseen

QL ISO 14001 Ikkuna kestävään kehitykseen koulutuspäivä tarjoaa osallistujille avaimet siihen, miten täysin muuttuvan standardin avulla voidaan tehdä todellinen kilpailukykyloikka. Saat raamit ympäristön suojeluun ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen.

Lue lisää

QL Virtaviivaista prosessit

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus luo kokonaan uuden näkökulman organisaatioiden johtamisen kehittämiseen. Se on kehitysohjelma, jolla organisaation koko toiminta voidaan kuvata visuaalisella, ymmärrettävällä tavalla ja luoda reaaliaikaiseen tietoon perustuva johtamiskulttuuri.

Lue lisää

QL ISO 9001 johtamisen pelikirjana

QL ISO 9001 Johtamisen pelikirjana viitoittaa tietä sille, miten uuden ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmästandardin soveltamisella on mahdollisuus tehdä edistysaskel kilpailukyvyssä ja soveltaa keskeisiä sisältöjä organisaatiossa Leanin näkökulmasta.

Lue lisää

Organisaatiomuotoilu

QL Prosessikartta

QL Prosessikartta on erityyppisille organisaatioille soveltuva koko liiketoiminnan kattava prosessimaisen toiminnan visualisointikonsepti, jolla halutut toimintatavat voidaan varsin kattavasti kuvata ymmärrettävänä kokonaisuutena. Yhdistettynä konsultointiin visualisoitu toimintamalli muuttuu tehokkaaksi henkilöstöä ohjaavaksi johtamisen työkaluksi ja liiketoiminnan suunnittelussa säästetään huomattavasti aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

Lue lisää

Lean

QL Lean Card – osaajan diplomi

QL Lean Card on organisaatioiden koko henkilöstölle suunnattu valmennusohjelma Lean-ajattelun perusteista ja filosofioista käytännön toteuttamiseen. Toiminta tehostuu, kun siitä poistetaan tuottavuutta heikentävää vaihtelua ja pullonkauloja.

Lue lisää

Valmennus

QL Virtaviivaista prosessit

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus luo kokonaan uuden näkökulman organisaatioiden johtamisen kehittämiseen. Se on kehitysohjelma, jolla organisaation koko toiminta voidaan kuvata visuaalisella, ymmärrettävällä tavalla ja luoda reaaliaikaiseen tietoon perustuva johtamiskulttuuri.

Lue lisää

QL Laatupassi – onnistumisen ajokortti

QL Laatupassi on organisaation koko henkilöstölle laadun ymmärtämiseen suunniteltu henkilökohtainen koulutusohjelma. Osallistumisen jälkeen jokainen valmennukseen osallistunut ymmärtää ja osaa kehittää omaa työtään siten, että se parantaa sekä hänen omaansa että koko organisaation kilpailukykyä.

Lue lisää

QL Lean Card – osaajan diplomi

QL Lean Card on organisaatioiden koko henkilöstölle suunnattu valmennusohjelma Lean-ajattelun perusteista ja filosofioista käytännön toteuttamiseen. Toiminta tehostuu, kun siitä poistetaan tuottavuutta heikentävää vaihtelua ja pullonkauloja.

Lue lisää

QL Menesty myyntityössä

Valmennuspäivän aikana osallistuja saa henkilökohtaisessa myyntityössä onnistumiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Kaikki meistä osaavat myydä ja tämä päivä antaa siihen onnistumisen eväät!

Lue lisää

QL Tuloksellinen myynnin johtaminen

Tämän valmennuksen avulla organisaatio tehostaa myyntityön tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Lue lisää

QL Onnistu esihenkilönä

QL Onnistu esihenkilönä on valmennus esihenkilöinä aloitteleville ja työurallaan eteneville työntekijöille ja antaa hyvät lähtökohdan esihenkilötyössä onnistumiselle. Koko organisaation johtamiskulttuuri kehittyy, kun osallistujat tuovat uusia näkemyksiä yritykseen tässä valmennuksessa opittujen taitojen ja oivallusten myötä.

Lue lisää

Coaching

QL Onnistu työssäsi

Valmennuspolkuun osallistuva saa henkilökohtaisen valmennusmatkan omista vahvuuksista sekä analyysin oman toimen keskeisistä tehtävistä. Samalla organisaation toimenkuvat selkeytyvät ja hukkatyö vähenee.

Lue lisää

Menestyksen työkalut

QL Verso menestys­analyysi

QL Verso -menestysanalyysi on jo strategiatyötä tehneille tai sitä aloitteleville yli 20 työntekijän yrityksille suunniteltu henkilöstön strategian jalkautumista analysoiva digitaalinen palvelutuoteperhe. Se tukee kehittämistä antaen tietoa organisaation nykytilasta.

Lue lisää

QL Laadun Portaat yrittäjän digikäsikirja

QL Laadun Portaat on kehittämisen työkalu PK-yrityksille, joka opastaa luomaan käytännöt menestyvälle toiminnalle ja johtamiselle. Loogisesti ja systemaattisesti etenevä digitaalinen työkirja innostaa tarvittaessa koko henkilökunnan kehitystyöhön. Työkirjaa voi hyödyntää itsenäisesti tai konsultin sparraamana.

Lue lisää

QL Rahoitus­­navigaattori

QL Rahoitusnavigaattori on palvelutuote, jolla löydetään yrittäjälle ja yritykselle soveltuvat rahoituskanavat, tunnistetaan kehityskohteita ja järjestetään niille tarvittava tukirahoitus. Palvelussa hyödynnetään tekoälyyn (AI) perustuvaa teknologiaa kaikkein mahdollisten rahoituskanavien löytämiseen.

Lue lisää