Arvot 

Arvot ovat osa strategiaamme – suunniteltua toimintaamme. Tältä strategiselta arvopohjalta kehitämme jatkuvasti toimintakulttuuriamme, joka ohjaa vahvasti asiakaslähtöisen missiomme toteuttamisessa:

Ihmiset ja asiakkaat

  • Arvostamme kaikkien ihmisten oikeutta mielipiteisiin ja ajatuksiin. Kanssaihmisten jatkuva luonteva kohtaaminen antaa meille mahdollisuuden tehdä tätä ihmisläheistä työtä  tuloksellisesti ja kehittää palvelujamme yhä asiakastarvelähtöisemmiksi.

Vastuullisuus

  • Vastuullisuus on kaikessa toiminnassamme lähtökohta nro 2. Asiakas on aina oikeutettu saamaan sen mikä on juuri hänelle sopivinta. Tunnemme vastuumme myös eettisyyttä ja ympäristöä kohtaan. Pidämme lupauksemme ja huolehdimme kaikista velvoitteistamme tinkimättömällä tavalla. 

Tuloksellisuus

  • Työmme on oltava tuloksellista ja lisäarvoa tuottavaa. Asiakkaamme on aina oikeutettu saamaan mitattavissa olevia konkreettisia hyötyjä yhteistyöstä kanssamme. 

Innovatiivinen kehittyminen

  • QL:ää ei olisi olemassa ilman jatkuvaa innovatiivista kehittymistä. Innovatiivisuuden avulla kehitämme tutkittua teoriatietoa uudella tavalla asiakkaidemme käytännön hyödyksi.

Edellä esitettyihin arvoihin perustuu QL:n jatkuvaan parantamiseen tähtäävä luova laatutyömme

Tiedustelut ja lisätiedot