Missiomme

QL Partners -missiona on kilpailukyvyn jatkuvan kehittämisen edistäminen laatuajattelua ja tekniikoita hyödyntäen.

  • Tavoitteena on selkeyttää asiakasyritysten liiketoiminnan tavoitteet ja toimintatavat (strategiat) niin ymmärrettävään ja visuaaliseen muotoon, että jokainen organisaatiossa työskentelevä tietää miten kunkin omissa rooleissaan tulee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi toimia.
  • Kehitystyön päämääränä on, että organisaatio toimisi yhtenäisenä menestyvänä kokonaisuutena ja joukkueena saavuttaen erinomaisia mitattavia tuloksia.

Tämän tehtävän toteuttamiseen QL Partners tarjoaa konsultointi-, arviointi- ja koulutuspalveluja.

Työkaluiksi QL Partners on kehittänyt kokonaisvaltaiseen prosessiajatteluun ja Lean-periaatteisiin perustuvan QL Process Concept –kehittämiskonseptin sekä sitä tukevan QL Laatupassi –koulutusohjelman.

Asiakasalähtöisen kehittämistyön tuloksena on syntynyt myös QL Space –järjestelmäalusta toimintajärjestelmien digitaaliseen toteuttamiseen.

Kaikki toimeksiannot toteutetaan osallistavalla otteella ja niitä tuetaan verkossa QL Space –kehitysympäristössä.

Konsultoinnin viitekehys.jpg