Valmennus

Organisaatiokulttuurin ja johtajuuden valmennus on osallistavaa yhteistyötä, jossa pyritään muokkaamaan ja vahvistamaan organisaation kulttuurisia arvoja, käytäntöjä ja käyttäytymismalleja tukemaan organisaation tavoitteita ja parantamaan sen suorituskykyä.

Se vaatii strategista lähestymistapaa ja sitoutumista kaikilta organisaation tasoilta. Tässä on muutamia keskeisiä vaiheita ja menetelmiä, joita käytämme organisaatiokulttuurin valmennuksessa:

  • Yhteistyön aloittamisen yhteydessä sovitaan miten johtajat ja esihenkilöt toimivat valmennuksen aikana esimerkkeinä ja näyttävät sitoutumista kulttuurin muutokseen. Heidän toimintansa, päätöksentekonsa ja kommunikaationsa tulisi heijastaa haluttuja arvoja ja normeja.
  • Asetetaan selkeät tavoitteet sille, millainen kulttuurin tulisi olla organisaation tavoitteiden ja strategian saavuttamiseksi. Samalla tarkennetaan avainarvoja, käyttäytymis- tai pelisääntöjä ja odotuksia.
  • Järjestetään koulutuksia ja työpajoja, jotka keskittyvät uusiin arvoihin, käyttäytymismalleihin ja taitoihin. Tämä auttaa työntekijöitä ymmärtämään ja omaksumaan halutut muutokset.

valmennusten  lisätieto- ja tarjouspyyntö 


Aihealueeseen soveltuvat valmennustuotteemme:

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus luo kokonaan uuden Lean -ajatteluun perustuvan kokonaisnäkemyksen organisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen.

Tässä valmennuksessa organisaation koko arvoa tuottava toiminta muotoillaan yhdessä uudella visuaalisella, ymmärrettävällä tavalla ja kehitetään reaaliaikaiseen tietoon perustuvaa johtamiskulttuuria.

Tutustu

QL ONNISTU TYÖSSÄSI -VALMENNUS

Valmennuspolkuun osallistuva saa henkilökohtaisen valmennusmatkan omista vahvuuksista sekä analyysin oman toimen keskeisistä tehtävistä. Samalla organisaation toimenkuvat selkeytyvät ja hukkatyö vähenee.

Organisaation henkilöstön osaamisen hyödyntämättä jättäminen on pahin hukka, joka lisää viiveitä, virheitä ja vaihtelua työsuorituksissa. Tästä aiheutuu valtavasti kustannuksia organisaatiolle.

TUTUSTU

QL KASVA LÄHIJOHTAJANA -VALMENNUS

QL Kasva lähijohtajana on valmennus esihenkilöinä aloitteleville ja työurallaan eteneville työntekijöille antaen hyvät lähtökohdat lähijohtajan työssä onnistumiselle.

Koko organisaation johtamiskulttuuri kehittyy, kun osallistujat tuovat uusia näkemyksiä yritykseen tässä valmennuksessa opittujen taitojen ja oivallusten myötä.

TUTUSTU