CoaChing

Coaching on henkilökohtaista valmennusta, jonka tavoitteena on tukea ja ohjata valmennettavaa saavuttamaan hänen henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan. Se on yhteistyöhön perustuva suhde coaching – valmentajan ja valmennettavan välillä, jossa käytetään erilaisia tekniikoita ja menetelmiä auttamaan valmennettavaa tunnistamaan mahdollisuuksia, voittamaan esteitä ja tekemään tehokkaita muutoksia elämässään tai urallaan.

  • Coaching rohkaisee valmennettavaa ottamaan vastuun omasta oppimisestaan, kehityksestään ja päätöksenteostaan.
  • Valmennusprosessi keskittyy voimavaroihin, vahvuuksiin ja ratkaisuihin, ei ongelmien syventämiseen.
  • Coaching-suhteessa noudatetaan tiukkaa luottamuksellisuutta, mikä luo turvallisen ympäristön avoimuudelle ja rehellisyydelle.
  • Coaching-prosessimme on suunniteltu edistämään selkeitä, mitattavia tavoitteita, jotka valmennettava on itse asettanut.
  • Coaching ottaa huomioon valmennettavan ainutlaatuiset tarpeet, arvot ja tilanteet, ja se räätälöidään vastaamaan näitä.
  • Coachingissa käytämme läsnäolevaa kuuntelua ja kysymystekniikoita auttaaksemme valmennettavaa tutkimaan ajatuksiaan, uskomuksiaan ja mahdollisuuksiaan.

Coaching-palvelujemme  lisätieto- ja tarjouspyyntö