ARVIOINTI

Toimintakulttuuri on yksi osa-alue organisaation kokonaisuudesta. Sitä arvioidessa analysoidaan organisaation sisäisiä käytäntöjä, käyttäytymismalleja, arvoja ja normeja.

Tavoitteena on ymmärtää, miten nämä tekijät vaikuttavat organisaation suorituskykyyn ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Arvioinnissa on hyvä käyttää apuna jotakin arvostettua ja tunnustettua viitekehystä, johon organisaation toimintakulttuuria ja johtajuutta verrataan.

Tällaisia ovat esimerkiksi EFQM-kriteeritö Ja ISO 9000 -johtamisstandardit, joissa molemmissa on esitelty tähän aiheeseen liittyviä näkökulmia.

EFQM perustuu menestyksekkäille organisaatioille tunnusomaisille piirteille ja käytännöille.

ISO 9000 -standardeissa taustalla on jatkuvan parantamisen PDCA- malli, jossa kuvataan miten organisaation toimintaa olisi hyvä suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää.


arviointien  lisätieto- ja tarjouspyyntö 


Aihealueeseen soveltuvat arviointituotteemme:

QL Verso -menestys­analyysi

QL Verso -menestysanalyysi on liiketoiminnan suunnittelun ja toiminnan laadun nykytilaa analysoiva digitaalinen tuoteperhe. Se soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille.

  • Analysoi liiketoiminnan suunnittelun ja toiminnan laadun nykytilan
  • Raportoi menestystekijät ja kehityskohteet halutussa viitekehyksessä
  • Antaa asiantuntija-arvioin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ISO -standardien, EFQM-kriteerien tai yritysvastuullisuuden näkökulmasta

TUTUSTU

QL Rahoitus­­navigaattori

QL Rahoitusnavigaattorilla löydetään yrityksen kriittiset kehityskohteet ja niiden kehittämiseen soveltuvat yritystukien rahoituskanavat sekä organisoidaan kehittämiseen tarvittava tukirahoitus.

QL Rahoitusnavigaattori perustuu organisaation kehityskohteet tunnistavaan Verso-arviointiin, kehitystarpeiden priorisointiin ja kehitysprojektisuunnitteluun.

Palvelussa hyödynnetään tekoälyyn (AI) perustuvaa teknologiaa kaikkein mahdollisten rahoituskanavien löytämiseen.

tutustu