QL Tuloksellinen myynnin johtaminen

Tämän valmennuksen avulla organisaatio tehostaa myyntityön tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

QL Tuloksellinen myynnin johtaminen -kokonaisuus on kehitetty organisaatioille, jotka haluavat lisätä myynninjohtamiseen ja asiakkuuksien hoitoon jämäkkyyttä sekä luoda näihin systemaattiset ja tulokselliset toimintatavat. Kokonaisuus auttaa myös myyjiä saavuttamaan myyntitavoitteensa.

Valmennuksen hyödyt

 • Osaaminen ja kilpailukyky myyntityössä sekä sen johtamisessa kasvavat.
 • Myyntityön tulokset ja laatu paranevat, tunnusluvut kehittyvät positiiviseen suuntaan.
 • Luodaan motivoitunut työympäristö, joka tukee ja parantaa myyjien onnistumisia.
 • Lisää myyntityön parissa olevien henkilöiden myyntiosaamista ja motivaatiota.
 • Mahdollistaa sparraillun muiden myynnin ja sen johtamisen parissa toimivien kanssa.
 • Asiakaspysyvyys paranee laadukkaiden hoitomallien kautta.
 • Organisaatiosta tulee houkuttelevampi työpaikka.

Valmennus koostuu seuraavista moduuleista

1. Myyntiajattelun ja myynnillisyyden ymmärtäminen (4 h)

 • miksi myynti on tärkeää?
 • valmentava johtaminen
 • brändiajattelu

2. Myynninjohtamisen peruskulmakivet (8 h)

 • myyntistrategia
 • kohderyhmät
 • myyntikanavat
 • myyntitavoitteiden asettaminen ja seuranta
 • budjetointi
 • motivoituneen myyntiorganisaation rakentaminen
 • palkitsemisjärjestelmät

3. Myyjien johtaminen (4 h)

 • ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen (Minun työni -analyysit)
 • tulos- ja tavoitekeskustelut
 • myyjien valmentaminen ja motivointi

4. Myyntityö käytännössä (1 pvä)

 • QL Henkilökohtainen myyntityö -valmennuspäivä

5. Asiakkuuksien johtaminen (4 h)

 • tunne asiakkaasi
 • asiakkaan hoitomallit
 • markkinointi ja viestintä
 • asiakkaan osallistaminen

Juuri oikeat ratkaisut organosaatioillesi

Missiomme on luoda kestävää arvoa organisaatioihin. Räätälöimme palvelumme aina juuri sinun organisaation arvon kasvattamiseksi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

PYYDÄ TARJOUS TAI LISÄTIETOJA  Yhteystiedot löydät täältä