QL Laadun Portaat yrittäjän digikäsikirja

QL Laadun Portaat on kehittämisen digitaalinen työkalu PK-yrityksille, joka opastaa luomaan käytännöt menestyvälle toiminnalle ja johtamiselle.

Loogisesti ja systemaattisesti etenevä digitaalinen työkirja innostaa tarvittaessa koko henkilökunnan kehitystyöhön. Työkirjaa voi hyödyntää itsenäisesti tai konsultin sparraamana.

QL Laadun portaat digityökirjan (QLLP) tarkoituksena on tarjota helposti käytettävä, loogisesti etenevä ja sisällön tuottamisessa opastava alusta pk-yrityksen liiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiselle siten, että sen käyttö osallistaa ja innostaa koko henkilöstön mukaan kehittämistyöhön. Selkeään kysymysmuotoon laadittu sisältö opastaa systemaattisesti luomaan käytännöt menestykseen johtavalle toiminnalle ja hyvälle johtamiselle. Tämän avulla yrityksesi pystyy jatkuvasti kehittymään ja parantamaan kilpailukykyään.

Perustuu jatkuvan parantamisen PDCA -kehittämismalliin

Uudistunut portaittainen, jatkuvaan parantamiseen perustuva PDCA-etenemismalli (Plan, Do, Check, Act – Suunnitelma, Toteuttaminen, Arviointi, Kehittäminen) ohjaa lähestymään asioita systemaattisesti oikealla tavalla oikeaan suuntaan.

PDCA-kierroksen mukaisesti syntyy suunnitelmia ja ohjeistusta johtamisen työkaluksi eli ns. johtamisjärjestelmä, joka voidaan tarvittaessa vaikka sertifioida.

QLLP ratkaisee asiakkaan tyhjän paperin ongelman yrityksen kehittämisessä. Jos yrittäjällä ei ole selkeää omaa näkemystä hyvän johtamisen työkaluista, liiketoiminnan peruslähtökohdista, jatkuvan parantamisen malleista, laatu- ja Lean -ajattelumalleista tai vaikkapa ISO 9000 -standardien soveltamisesta, QLLP antaa tähän selkeästi mietityn ja varmasti validin työalustan. Yrittäjän ei tarvitse keksiä sitä itse.

Hyödyt käyttäjälle

  • Yrittäjä saa tehokkaan työkalun johtamisensa tueksi. Yritysten yhteistyömahdollisuudet paranevat, kun niille muodostuu toisiinsa sopivia toimintamalleja.
  • QLLP:ssa on valmiiksi mietitty kaikki ISO 9000 -sertifiointiin tarvittavat vaatimukset.
  • Laatu-/johtamisjärjestelmällä saavutetaan imago- ja brändihyötyjä.
  • Nopean suoraan ongelmaan pureutuvan avunsaanti mahdollistuu QL-partnerien kautta.
  • Koko henkilöstön voimavarojen käyttöönotto mahdollistuu.
  • QLLP:tä käyttävän yrityksen jokainen työntekijä ymmärtää, miten hänen työpaikkansa turvaava yritys toimii ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.
  • Jokainen ymmärtää, miten kukin voi kehittää omaa työtään ja siten parantaa sekä omaa että koko yrityksen kilpailukykyä.

Vihdoin toimivaksi koettu Yrittäjän käsikirja toimivassa ja osallistavassa digimuodossa

Taustalla Suomen Yrittäjien käsikirja

Suomen Yrittäjät lanseerasi v. 1998 Laadun portaat Yrittäjän käsikirjan. Sen avulla on kehitetty lukematonta määrää pk-yrityksiä ja toteutettu merkittävä määrä laatujärjestelmiä eri puolilla Suomea. Nyt QL Partners Oy:n laatu- ja Lean -johtamisen asiantuntijat uudistivat tämän perinteisen työkirjan uudeksi digitaaliseksi versioksi.

Suomen Yrittäjien Laadun Portaat – Yrittäjän käsikirjan tapaan digiversioissamme on portaittain etenevä käyttöä ohjeistava sisältö. Sitä vaiheittain täydentämällä yritys voi itsenäisesti laatia omista lähtökohdistaan, itselleen, omaan tarpeeseensa sopivan johtamisjärjestelmän ja saavuttaa halutessaan ISO 9001:2015 -sertifiointikelpoisuuden.

Kolme eri käyttötapaa

  1. Peruskäyttö: Työkalun itsenäinen käyttö.
  2. Ohjattu käyttö: QL Partner ohjaa ja sparraa yritystä.
  3. Ryhmävalmennuskäyttö: QL Partnerit ohjaavat ja sparraavat yritysryhmää jatkuvan kilpailukyvyn kehittämisessä.

Juuri oikeat ratkaisut organosaatioillesi

Missiomme on luoda kestävää arvoa organisaatioihin. Räätälöimme palvelumme aina juuri sinun organisaation arvon kasvattamiseksi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

PYYDÄ TARJOUS TAI LISÄTIETOJA  Yhteystiedot löydät täältä