QL ISO 14001 katsaus kestävään kehitykseen

QL ISO 14001 Ikkuna kestävään kehitykseen koulutuspäivä tarjoaa osallistujille avaimet siihen, miten täysin muuttuvan standardin avulla voidaan tehdä todellinen kilpailukykyloikka. Saat raamit ympäristön suojeluun ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen.

ISO 14001:2015 -standardia voidaan käyttää kokonaan tai osittain ympäristöjohtamisen systemaattiseen parantamiseen. Standardin ISO 14001:2015 vaatimustenmukaisuusvaatimukset eivät kuitenkaan ole hyväksyttäviä, ellei kaikkia sen vaatimuksia ole sisällytetty organisaation ympäristöjärjestelmään ja täytetty ilman poissulkemista. Siksi olemme suunnitelleet tämän koulutuspäivän standardin kattamien eri ympäristönäkökohtien hallintaan ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen.

Kaikki uudistukset vaativat onnistuakseen siihen osallistujille taustoitusta ja tietoa siitä, mihin uudistuksella pyritään. Tämä koulutuspäivä tuo osallistujalleen ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmän onnistuvaan uudistukseen tarvittavan taustatiedon.
ISO 14001:2015 määrittelee vaatimukset ympäristöjärjestelmälle, jota organisaatio voi käyttää ympäristönsuojelunsa tehostamiseen. ISO 14001:2015 on tarkoitettu organisaatiolle, joka pyrkii hoitamaan ympäristövastuunsa systemaattisesti ja edistämään kestävän kehityksen ympäristöpilaria.

ISO 14001:2015 auttaa organisaatiota saavuttamaan ympäristöjärjestelmänsä tavoittelemat tulokset, jotka tuottavat arvoa ympäristölle, organisaatiolle itselleen ja asianosaisille. Organisaation ympäristöpolitiikan mukaisesti ympäristöjärjestelmän tavoiteltuja tuloksia ovat mm.

  • ympäristönsuojelun tehostaminen
  • vaatimustenmukaisuusvelvoitteiden täyttäminen
  • ympäristötavoitteiden saavuttaminen

Kenelle koulutuspäivä on tarkoitettu?

  • Olemme suunnitelleet tämän kehityspäivän erityisesti ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille.
  • Osallistujiksi suositellaan seuraavia: ylin johto, hr-, tuotanto-, myynti-, laatu-, ympäristö- ja ttt-päälliköt sekä muut avainhenkilöt sekä henkilöstön edustajat.
  • Soveltuu erinomaisesti QL Virtaviivaista prosessit -valmennuksen aloituskoulutukseksi.

Koulutuspäivän hyödyt

  • ISO 14001:2015 -standardia voidaan käyttää kokonaan tai osittain ympäristöjohtamisen systemaattiseen parantamiseen ja sen avulla on mahdollisuus tehdä todellinen harppaus kilpailukyvyssä.
  • Standardin uudistuneella sisällöllä on merkittävä vaikutus johtamisen kehittämiseen ja laatuajattelun päivittämiseen nykytasolle kaikenkokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa.
  • Standardien uudistumisella on merkittävä vaikutus myös kaikkiin laatu- ja toimintajärjestelmiin, ja ennen kaikkea sertifiointeihin. Käytännössä vanhat järjestelmät menevät suurelta osin uusiksi.
  • Päivä auttaa organisaatiota saavuttamaan ympäristöjärjestelmänsä tavoittelemat tulokset, jotka tuottavat arvoa ympäristölle, organisaatiolle itselleen ja asianosaisille.

Valmennuksen toteutus

Yhden päivän mittainen, monipuolisesta työpajatyöskentelystä muodostuva koulutuspäivä. Ohjelma ajoittuu klo 9:00 – 16:00 välille.

Juuri oikeat ratkaisut organosaatioillesi

Missiomme on luoda kestävää arvoa organisaatioihin. Räätälöimme palvelumme aina juuri sinun organisaation arvon kasvattamiseksi. Jos et tarkkaan tiedä mitä olet hakemassa, mutta jokin vain ei toimi, ole yhteydessä ja selvitetään asia yhdessä!

PYYDÄ TARJOUS TAI LISÄTIETOJA  Yhteystiedot löydät täältä