Organisaatiomuotoilun avulla luodaan ja kehitetään organisaatiolle ymmärrettävää, sen systeemisen kokonaisuuden toimintaa kuvaavaa rakennemallia – kokonaistoiminta-arkkitehtuuria. Se yhdistää organisaation strategian toimintaan, prosesseihin, tieto- ja teknologiajärjestelmiin ja arkijohtamiseen, ja luo siten pohjan kokonaisuuden jatkuvalle systemaattiselle kehittämiselle.

Olemme QL:ssä tutkineet ja testanneet organisaatioiden toiminnallisia rakennemalleja pian kolmekymmentä vuotta. Innoittajana tässä on toimineet monet laatu- ja systeemiajattelun pioneerit kuten W. Edwards Deming ja Joseph M. Juran, joiden molempien elämäntyö on ollut vaikuttamassa merkittävästi mm. Lean-filosofian kehittymiseen.

ORGANISAATIO­MUOTOILUa JA -ARKKITEHTUUReja kehittävät palvelumme

Me QL Partnerit voimme auttaa kehittämään ja muotoilemaan uudelleen organisaatiosi kokonaistoiminta-arkkitehtuuria aina organisaatiokohtaisesti räätälöitävien konsultointi-, valmennus-, arviointi- ja coaching-palvelujemme avulla.


 

QL KASVA LÄHIJOHTAJANA -VALMENNUS

QL Kasva lähijohtajana on valmennus esihenkilöinä aloitteleville ja työurallaan eteneville työntekijöille antaen hyvät lähtökohdat lähijohtajan työssä onnistumiselle.

Koko organisaation johtamiskulttuuri kehittyy, kun osallistujat tuovat uusia näkemyksiä yritykseen tässä valmennuksessa opittujen taitojen ja oivallusten myötä.

TUTUSTU

QL ONNISTU TYÖSSÄSI -VALMENNUS

Valmennuspolkuun osallistuva saa henkilökohtaisen valmennusmatkan omista vahvuuksista sekä analyysin oman toimen keskeisistä tehtävistä. Samalla organisaation toimenkuvat selkeytyvät ja hukkatyö vähenee.

Organisaation henkilöstön osaamisen hyödyntämättä jättäminen on pahin hukka, joka lisää viiveitä, virheitä ja vaihtelua työsuorituksissa. Tästä aiheutuu valtavasti kustannuksia organisaatiolle.

TUTUSTU

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus

QL Virtaviivaista prosessit -valmennus luo kokonaan uuden Lean -ajatteluun perustuvan kokonaisnäkemyksen organisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen.

Tässä valmennuksessa organisaation koko arvoa tuottava toiminta muotoillaan yhdessä uudella visuaalisella, ymmärrettävällä tavalla ja kehitetään reaaliaikaiseen tietoon perustuvaa johtamiskulttuuria.

Tutustu

QL Verso -menestys­analyysi

QL Verso -menestysanalyysi on liiketoiminnan suunnittelun ja toiminnan laadun nykytilaa analysoiva digitaalinen tuoteperhe. Se soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille.

  • Analysoi liiketoiminnan suunnittelun ja toiminnan laadun nykytilan
  • Raportoi menestystekijät ja kehityskohteet halutussa viitekehyksessä
  • Antaa asiantuntija-arvioin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ISO -standardien, EFQM-kriteerien tai yritysvastuullisuuden näkökulmasta

TUTUSTU

QL Rahoitus­­navigaattori

QL Rahoitusnavigaattorilla löydetään yrityksen kriittiset kehityskohteet ja niiden kehittämiseen soveltuvat yritystukien rahoituskanavat sekä organisoidaan kehittämisee tarvittava tukirahoitus.

QL Rahoitusnavigaattori perustuu organisaation kehityskohteet tunnistavaan Verso-arviointiin, kehitystarpeiden priorisointiin ja kehitysprojektisuunnitteluun.

Palvelussa hyödynnetään tekoälyyn (AI) perustuvaa teknologiaa kaikkein mahdollisten rahoituskanavien löytämiseen.

tutustu

QL Prosessiarkkitehtuuri -konsepti

QL Prosessiarkkitehtuuri on erityyppisille organisaatioille soveltuva koko liiketoiminnan kattava prosessimaisen toiminnan visualisointikonsepti, jolla halutut toimintatavat voidaan varsin kattavasti kuvata ymmärrettävänä kokonaisuutena.

Yhdistettynä konsultointiin visualisoitu toimintamalli muuttuu tehokkaaksi henkilöstöä ohjaavaksi johtamisen työkaluksi ja liiketoiminnan suunnittelussa säästetään huomattavasti aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

Lue lisää

QL Laatupassi – onnistumisen ajokortti

QL Laatupassi on organisaation koko henkilöstölle laadun ymmärtämiseen suunniteltu henkilökohtainen koulutusohjelma. Osallistumisen jälkeen jokainen valmennukseen osallistunut ymmärtää ja osaa kehittää omaa työtään siten, että se parantaa sekä hänen omaansa että koko organisaation kilpailukykyä.

Lue lisää

QL Lean Card – valmennusohjelma

QL Lean Card on organisaatioiden koko henkilöstölle suunnattu valmennusohjelma Lean-ajattelun perusteista ja filosofioista käytännön toteuttamiseen. Toiminta tehostuu, kun siitä poistetaan tuottavuutta heikentävää vaihtelua ja pullonkauloja.

Lue lisää

QL ISO 9001 Johtamisen pelikirjana

QL ISO 9001 Johtamisen pelikirjana viitoittaa tietä sille, miten uuden ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmästandardin soveltamisella on mahdollisuus tehdä edistysaskel kilpailukyvyssä ja soveltaa keskeisiä sisältöjä organisaatiossa Leanin näkökulmasta.

Lue lisää

QL ISO 14001 Ikkuna kestävään kehitykseen

QL ISO 14001 Ikkuna kestävään kehitykseen koulutuspäivä tarjoaa osallistujille avaimet siihen, miten täysin muuttuvan standardin avulla voidaan tehdä todellinen kilpailukykyloikka. Saat raamit ympäristön suojeluun ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen.

Lue lisää

QL Tuloksellinen myynnin johtaminen

Tämän valmennuksen avulla organisaatio tehostaa myyntityön tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Lue lisää

QL Menesty myyntityössä

Valmennuspäivän aikana osallistuja saa henkilökohtaisessa myyntityössä onnistumiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Kaikki meistä osaavat myydä ja tämä päivä antaa siihen onnistumisen eväät!

Lue lisää

QL Laadun Portaat yrittäjän digikäsikirja

QL Laadun Portaat on kehittämisen työkalu PK-yrityksille, joka opastaa luomaan käytännöt menestyvälle toiminnalle ja johtamiselle. Loogisesti ja systemaattisesti etenevä digitaalinen työkirja innostaa tarvittaessa koko henkilökunnan kehitystyöhön. Työkirjaa voi hyödyntää itsenäisesti tai konsultin sparraamana.

Lue lisää