Viimeaikaiset tutkimukset organisaatioiden menestyksen viitekehyksistä korostavat tiedolla johtamista, johtamiskykyä, organisaation oppimiskykyä ja kyvykkyyttä keskeisinä tekijöinä. Näiden osa-alueiden ja kokonaisuuksien kehittämiseen on tarjolla monia eri näkökulmia tarjoavia viitekehyksiä.

Valinnassa kannattaa ottaa huomioon organisaation erityistarpeet, toimiala ja koko. Eri viitekehyksillä on erilaisia painotuksia näkökulmasta riippuen. On myös järkevää yhdistellä eri viitekehyksiä kulloisenkin tarpeen ja organisaation kehitysvaiheen mukaan.

Esimerkiksi ISO 9001 -laadunhallintastandardi, joka on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallinnan viitekehys, tarjoaa periaatteet laadukkaan johtamisjärjestelmän luomiseksi. Se keskittyy asiakastyytyväisyyteen ja prosessien jatkuvaan parantamiseen.

Euroopassa laajalti käytetty viitekehys EFQM (European Foundation for Quality Management) tarjoaa työkaluja organisaatioiden kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan ja erinomaisuuden saavuttamiseen.

Menestyksen viitekehyksiin liittyvät PALVELUMME

Me QL Partnerit voimme kehittää organisaatiosi laatua ja laadunhallintaa eri viitekehyksiä hyödyntäen aina organisaatiokohtaisesti räätälöitävien konsultointi-, valmennus-, arviointi- ja coashing-palvelujemme avulla.

Olemme kehittäneet pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun Verso kasvuun -digityökirjan, joka perustuu ISO 9001-standardin ja EFQM-arviointiperusteiden soveltamiseen. Tämä on yksi sparraustyökalu tarjonnassamme yrityksille, joilla kehityspolku on vielä aluillaan.

QL Verso -menestysanalyysi eri variaatioineen on arviointityökalu kaiken tyyppisille organisaatioille. Sen käyttö räätälöidään aina organisaatiokohtaisesti eteneväksi menestysjatkumoksi.


QL PROSESSIARKKITEHTUURI -KONSEPTI

QL Prosessiarkkitehtuuri on erityyppisille organisaatioille soveltuva koko liiketoiminnan kattava prosessimaisen toiminnan visualisointikonsepti, jolla halutut toimintatavat voidaan varsin kattavasti kuvata ymmärrettävänä kokonaisuutena.

Yhdistettynä konsultointiin visualisoitu toimintamalli muuttuu tehokkaaksi henkilöstöä ohjaavaksi johtamisen työkaluksi ja liiketoiminnan suunnittelussa säästetään huomattavasti aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

Tutustu