160818-QL-ISO-Kick-Off-banneri.png

Uuden ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmästandardin soveltamisella on mahdollisuus tehdä todellinen kilpailukykyloikka. Uudistuneella sisällöllä on merkittävä vaikutus johtamisen kehittämiseen ja laatuajattelun päivittämiseen nykytasolle kaikenkokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa.

Standardien uudistumisella on merkittävä vaikutus myös kaikkiin laatu- ja toimintajärjestelmiin, ja ennen kaikkea sertifiointeihin. Käytännössä vanhat järjestelmät menevät suurelta osin uusiksi.

Tavoite

 • Tilaisuudessa käsitellään yrityksen laatujohtamista yrityskohtaisesti ja kaikki syntynyt materiaali jää yrityksen käyttöön

Kenelle

Olemme suunnitelleet tämän kehityspäivän erityisesti ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille. Päivän aikana käydään läpi uudistuksen keskeiset sisällöt ja nykyajan laatuajattelun soveltamisen mahdollisuudet mm. Leanin (TPS) näkökulmasta.

 • Osallistujiksi suositellaan ylin johto, hr-, tuotanto-, myynti, laatu-, ympäristö- ja ttt-päälliköt sekä muut avainhenkilöt ml. henkilöstön edustaja.
 • Soveltuu erinomaisesti ISO 9001:2015 -uudistukset laatujärjestelmiin -koulutuksen yrityskohtaiseksi jatkoksi

100 % päivään osallistuneista voi suositella tätä ISO 9001:2015 Kick Off -päivää myös muille.

Yhteenvedon palautteista näet tästä linkistä

Päivän aikana luodaan yritykselle ISO 9001:2015 standardin vaatimustenmukainen toimintamalli- ja prosessikartta sekä uudistuksen jatkosuunnitelmaluonnos. 
 

Ajankohta ja paikka

 • Sovitaan yrityskohtaisesti

Ohjelma klo 9:00 - 16:00

Tarve- ja tahtotilakeskustelu:
 • Nykyisen laadunhallinnan tila, järjestelmät ja sertifioinnit, tulevaisuuden suunnitelmat, tavoitteet ja aikataulut
Alustus uudistetun ISO 9001:2015 standardin vaatimuksiin:
 • Organisaation ja toimintaympäristön määrittelyvaatimus
 • Laadunhallinnan strateginen lähtökohta
 • Johtajuus uuden standardin näkökulmasta
 • Riskilähtöisyyden toteuttaminen
 • Prosessilähtöisyysperusta
Workshop 1: Toimintaympäristön määrittely
 • Määritellään liiketoimintaan oleellisesti vaikuttavien sidosryhmien ja toimijoiden vaatimukset.
Workshop 2: Organisaation määrittely
 • Määritellään strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimintaprosessit, piirretään prosessikarttaluonnos.
Workshop 3: Suunnitelmaluonnostelu
 •  Miten ISO 9001:2015 -vaatimustenmukaisuus käytännössä toteutetaan ja asian suhteen edetään?

Tilaisuuden vetäjä

Seppo Mattila, organisaatiovalmentaja, ISO 9000 Lead Auditor, QL Laatutoiminta Oy, yli 20 v. kokemusta laadunhallinnan kehittäjänä

Päivän hinta

 • 1300 € (ALV 0%)
 • Matkakustannukset toteutuman ja ohjeistuksen mukaan verohallinnon

Lisätiedot

 • Tilaisuudessa käsitellään yrityksen laatujohtamista yrityskohtaisesti ja kaikki syntynyt materiaali jää yrityksen käyttöön
 • QL Process Modelin mukainen prosessikartan yrityskohtainen käyttöoikeus sisältyy päivän hintaan
 • Yritys vastaa itse soveltuvan toteutustilan ja tarjoilujen järjestämisestä

Kysy lisää, kerromme mielellämme!

Tutustu asiantunteviin konsultteihimme

Tee tilaus