160818-QL-ISO-Yrityskohtainen-koulutus-banneri.png

ISO 9001 -standardi on juuri kokenut 2000-luvun suurimmat uudistukset. Niillä on merkittävä vaikutus johtamiseen, kaikkiin laatu- ja toimintajärjestelmiin, ja ennen kaikkea sertifiointeihin.

 • Uudistuminen tähän urakkaan on hyvä aloittaa nyt heti, koska muutos on todella ISO.
 • Tarkoituksena on tiedottaa, kertoa ja opastaa ISO 9001:2015 uudistusten vaikutuksista uusiin ja päivitettäviin Laatu/toimintajärjestelmiin.

Tavoite

 • Tämä yrityskohtainen koulutus antaa hyvät valmiudet toteuttaa tarvittavat järjestelmäuudistukset järkevällä tavalla

Kenelle

Standardien uudistusten luonteesta johtuen koulutus on suunnattu erityisesti johdolle, laatupäälliköille ja prosessinomistajille sekä muille laadunhallinnasta vastaaville henkilöille.

 • Koulutuksen kesto on 1 päivä.
 • Koulutus voidaan toteuttaa myös useamman yrityksen ryhmäkoulutuksena

Aiempiin koulutuksiimme osallistuneista 100 % suosittelee tätä koulutusta myös muille. 

Katso loistavat palautteet:

Sisällöt

 • Uudistuksen taustatekijät ja vaikutukset
 • Integroituminen johtamiseen uudella tavalla
 • 1SO 9001:2015 uudistukset ja sisällöt
 • Muutosten aikataulut ja sertifiointiprosessi
 • Uudistusten vaikutus nykyisiin ja tuleviin laatu-/toimintajärjestelmiin
 • Järjestelmien uudistaminen käytännössä - miten toteutan uudistamisen

Uudistettu ISO 9001 korostaa seuraavia asioita:

Laadunhallinta on vietävä strategiaan
 • Laadunhallintajärjestelmän politiikka ja strategia tavoitteineen on sisällytettävä kiinteäksi osaksi organisaation kokonaisvaltaista liiketoimintastrategiaa.
 • Laadunhallinnan periaatteet on uudistettu. Ne luovat nyt pohjan koko organisaation johtamiselle.

Johtajuus korostuu entisestään

 • Organisaation johdon tulee sitoutua ja osallistua laatujohtamiseen sekä otettava siitä näkyvä vastuu.

Organisaation toimintaympäristö on määriteltävä

 • Laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa ja käytössä painotetaan selkeää yhteyttä organisaation kokonaisvaltaiseen toimintaympäristöön ja toimintaan.

Prosessilähtöisyys on perusta

 • Prosessilähtöisyys on edelleen standardin perusta. Prosessilähtöisyyden sisältöä on selkeytetty.

Riskilähtöisyys tulee vahvasti vaatimuksiin

 • Riskilähtöisyys on nostettu päätöksenteon perustaksi.

Uusi ISO 9001:2015 soveltuu nyt paremmin myös palvelualoille

 • Palvelujen tuottajien ja ei-valmistavien yritysten kasvava osuus standardin hyödyntäjinä on huomioitu.

Ohjelma

09:00 Ohjelma alkaa
11:30 - 12:45 Lounas
14.00 Iltapäiväkahvi
15:30 Loppukeskustelu, palautteet
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 

Kouluttaja

Seppo Mattilaorganisaatiovalmentaja, ISO 9000 Lead Auditor, QL Laatutoiminta Oy, yli 20 v. kokemusta laadunhallinnan kehittäjänä

Katso CV tästä

Missä ja milloin

 • Sovitaan yrityskohtaisesti

Hinta

 • vain 1300 €
 • Yritys vastaa koulutuspaikasta ja tilaisuuden tarjoiluista

Lisätiedot ja tilaus

Kysy lisää, kerromme mielellämme!

 • Peruutusehto: 7 pv ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan täysi osallistumismaksu. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Tee tilaus