160818-QL-Toimintajärjestelmäkonsultointi-banneri.png

Laatujärjestelmällä kuvattiin organisaatioiden laatutoiminnan kokonaisuutta. Tämä käsite tuli käyttöön ISO 9001:1987 standardissa ja elää valitettavan sitkeästi edelleen yleisessä kielenkäytössä. Laatujärjestelmät syntyivät siis standardoinnin seurauksena. Tämä kehitys johti siihen, että organisaatioissa rakennettiin muusta toiminnasta erillisiä järjestelmiä, joista vastasivat erityiset laatuasiantuntijat yritysjohdon sijaan. 

Standardointikehitys nosti esiin myös ympäristökysymykset ISO 14001-standardissa ja Työturvallisuuden OHSAS 18001 –ohjeistuksessa ja näin synnytettiin tarve sekä ympäristö- että työterveys- ja turvallisuusjärjestelmille. Näiden monien järjestelmien ylläpito oli byrokraattisen turhauttavaa ja siksi niitä alettiin yhdistää toimintajärjestelmiksi.

Onneksi nykyään asiat ovat toisin

Nykyisin ymmärretään jo paremmin laadun, ympäristönäkökohtientyöterveydenturvallisuuden ja eettisyyden huomioinnin merkitys organisaation kilpailukykytekijöinä. Lean-ajattelun myötä onkin tullut kantavaksi näkemykseksi viedä nämä näkökulmat suoraan strategisiksi tarkastelunäkökulmiksi ja voitu alkaa puhua toimintajärjestelmien sijaan liiketoiminnan johtamisjärjestelmistä.

Asiantuntija ohjaa tekemään oikeita ratkaisuja kun kehitetään johtamiselle työkaluja

QL:n lähtökohtana laatuajattelun edistämisessä on organisaation strategia. Jos ja kun em. näkökulmat viedään strategisiksi toimintamalleiksi, niin ollaan oikealla tiellä. QL:n asiantuntijat voivat ohjata organisaationne toteuttamaan strategiaansa ja kehittää yhdessä koko henkilöstönne kanssa juuri organisaatiollenne sopivan johtamisen apuvälineenä toimivan dokumentaation sopivaa digitaalista julkaisualustaa hyödyntäen.

Tässä esimerkki Lean-ohjautuvasta liiketoiminnan johtamisjärjestelmärakenteesta: 

160808 QL Toimintajärjestelmä-2.jpg

 

Sertifiointi voi olla laadunhallintaan ja yrityksen uskottavuudelle lisäarvoa tuova ratkaisu

Tarvittaessa avustamme vaatimusten täyttämisen osoittamisessa ja tarvittavan dokumentaation laatimisessa kun organisaatiossa ymmärretään, että esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20001… jne. -sertifioinnista syntyy tarvittavaa lisäarvoa. Näissä toteutuksissa konsulteillamme on lukemattomien sertifiointien ohjauskokemus, ja sitä kannattaa hyödyntää.

Kysy lisää, kerromme mielellämme!

Tutustu asiantunteviin konsultteihimme

Ota yhteyttä