Strategisen johtamisen konsultointi

160818-QL-Strategiakonsultointi-banneri.png

Mitään toimintaa puhumattakaan liiketoiminnasta ei voi eikä kannata lähteä suinpäin toteuttamaan ilman suunnittelua. Jo perustamisvaiheessa, liikeideaa työstettäessä mietitään mitä ollaan tekemässä, mihin ja miten päämääriin aiotaan edetä. Syntyy liiketoimintasuunnitelma, joka jalostuu liiketoimintastrategiaksi -  kaikkea toimintaa ohjaavaksi punaiseksi langaksi.

”Organisaation tärkein tehtävä on strategiansa toteuttaminen.”

Saman suunnitelmallisuuden pitää toteutua myös jatkossa, siksi tarvitaan jatkuvaa strategiatyötä. Etenemisvaihtoehtoja, keinovaihtoehtoja ja aikatauluja on hyvä pohtia siis ajoittain. Niistä on hyvä laatia toistettava prosessi, joka vuosittain voidaan toteuttaa. Näin toiminta pysyy suunniteltuna ja organisaatiolla suunta selkeänä. Yrityksemme osaaminen voi olla näissä tilanteissa merkittäväksi hyödyksi.

Strateginen konsultointi voi sisältää:

  • Laatuajattelun ja Lean-johtamisfilosofian mahdollisuuksien ja hyödyntämisen ohjausta
  • Strategiaprosessin ja strategiatyön suunnittelua, mikä selkeyttää strategiatyötä ja helpottaa valintojen tekoa
  • Menestystekijämittariston laadintaa, joka luo peruskivet menestystekijöiden hyödyntämiseen. Hyötynä on ohjaavan mittaristojohtamisen helpottuminen ja strateginen itseohjautuvuus.
  • Johtoryhmätyöskentelyn ohjauksella tehostetaan ohjauskäytäntöjä ja strategiapäätösten toteuttamista käytännössä.

Kysy lisää, kerromme mielellämme!

Tutustu asiantunteviin konsultteihimme

Ota yhteyttä