Lean-johtamisen konsultointi

160818-QL-Lean-Konsultointi-banneri.png

Lean on johtamisfilosofia, joka keskittyy kaiken arvoa tuottamattoman poistamiseen systeemistä. Tämä johtaa läpimenoaikojen pienenemiseen,  asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden paranemiseen. Systeemillä tässä ymmärretään sitä toiminnallista kokonaisuutta, jonka yritys tai organisaatio muodostavat.

Leanin juuret ovat Toyotan kehittämässä (TPS) tavassa toimia ja johtaa liiketoimintaa. Länsimaissa tämän johtamisfilosofian opit on sittemmin nimetty Leaniksi ja edelleen nykysuuntauksen mukaan Lean Six Sigmaksi.

Lue tarkemmin Leanista täältä

Lean-ajattelun avulla pyritään parantamaan asiakaslähtöisyyttä, kykyä toimia suunnitellulla tavalla, pienentämään kustannuksia ja lyhentämään läpimenoaikoja. Lean-ajattelua hyödyntäen oikea määrä tarkalleen suunnitelmien mukaisia asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan juuri sellaisina kuin on suunniteltu. Samalla jatkuvasti vähennetään kaikkea sitä, mikä ei tuota tälle toiminnalle lisäarvoa.

Lean on kokonaisvaltainen johtamisfilosofia. Siinä onnistuminen edellyttää Lean-ajattelun ottamista strategian perustaksi ja toteuttaa sitä kokonaisvaltaisen toimintatavan perusperiaatteena. Lean ei siis ole yksittäisten pienten temppujen tai projektin toteuttamista vaan se vaatii kokonaisvaltaisen ajattelutavan omaksumista ja toteuttamista.

QL:n jo vuosikymmenten aikainen kokonaisvaltainen laatuajattelu perustuu juuri Lean-periaatteille. Master Black Belt ja muut Lean Six Sigma -asiantuntijamme hallitsevat Leanin käytännön tekniikat soveltamisen pitkälliseen kokemukseen pohjautuen.

Kysy lisää, kerromme mielellämme!

Tutustu asiantunteviin konsultteihimme

Ota yhteyttä