Seppo Mattila

200210 Seppo Mattila.png

Seppo Mattila

 • Organisaatiovalmentaja
 • Toimitusjohtaja

Erityisosaaminen:

 • Strategialähtöinen toiminnan kehittäminen laatu- ja prosessi- ja tietojohtamisen keinoin
 • Lean-johtamisfilosofia
 • Laatutekniikat
 • Johtamis- ja toimintajärjestelmät
 • Kone- ja konstruktiotekniikan Ins. 1981
 • Kokemusta laatujohtamissta v. 1982 lähtien
 • konsulttikokemusta vuodesta v. 1995 alkaen
 • QL Laatutoiminta Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 1996
 • Suomen laatupalkinnon arvioijana ja pääarviojana 1998 lähtien
 • ISO 9001 Lead Auditor pätevyys 1999
 • Quality and Leadership Trainer 2003
 • QL Partners -asiasiantuntijaverkoston johtava konsultti
 • Laatukeskuksen Pohjois-Savon aluejaoksen Savo Q:n puheenjohtaja 1996-1999, 2012 - 2019

Työkokemus

 • QL Partners Oy, toimitusjohtaja, osakas 2018
 • QL Laatutoiminta Oy, yrittäjä, toimitusjohtaja, organisaatiovalmentaja, johtava konsultti, vuodesta 1996
 • Kuopion Yliopistollinen sairaala, KYS, TekPlus, laatuvalmentaja, 1995–1996
 • Pohjola-Yhtiöt, autoinsinööri, korvauspalvelujen laatukoordinaattori 1984–1995
 • KOL Hankkija, huoltopäällikkö, 1981–1984

Konsultointikokemus

 • Konsultointi- ja organisaatiovalmennuskokemusta vuodesta 1995
 • Suomen laatupalkinnon arvioija ja pääarvioija 1998, 1999 ja 2007
 • ISO 9001 Lead Auditor 1999 -

Toimialaosaaminen

 • Isot organisaatiot, yritykset, verkostot ja verkostoituminen
 • Julkiset palvelut, kaupungit, kunnat, kuntayhtymät, koulutusorganisaatiot ja julkisyhteisöt
 • Yksityisen ja julkisen sektorin palvelut, rakennus-, metalli-, muovi-, auto- ja muut tekniset palvelualat

Erikoisosaaminen

 • Strategiat ja niiden johtamisen käytännön toteuttaminen
 • LEAN-johtamisfilosofia ja –toimintamallit, työkalut
 • Laatu, laatuajattelun hyödyntäminen kilpailukyvyn perustana, koulutus, valmennus ja konsultointi
 • Arvojohtaminen, toimintaperiaatteet ja työyhteisön pelisäännöt, kouluttaminen, valmentaminen
 • Organisaatioarkkitehtuurit, kokonaistoiminta-arkkitehtuurien laatiminen
 • Prosessijohtaminen, prosessimallinnukset ja –visualisoinnit, QL Process Concept –prosessijohtamisen valmennuskonsepti
 • Digitalisaation hyödyntäminen johtamisessa ja kehittämisessä
 • Sähköinen liiketoiminta, verkkopohjaisten ERP-, HRM-, CRM-, SRM- ja liiketoimintajärjestelmien käyttö johtamisessa, QL Tools -järjestelmäkonsepti
 • Toimintojen ja prosessien analysointi, uudelleen suunnittelu (Pre Engineering) ja kehittäminen
 • Tiedolla johtaminen, BSC-viitekehys ja kokonaisvaltainen syy-seuraussuhteinen mittaaminen
 • Osaamisen johtaminen, tiimit ja tiimien muodostaminen, kouluttaminen, valmentaminen
 • Laatu- ja toimintajärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen
 • Laatu, ympäristö, TTT-, IIP-, EFQM-, CAF-, KARVI, SHQS- ja ISO-viitekehykset
 • Yritysten verkostoituminen ja verkostojen laadun hallinta

Konsultointia pätevöittävä koulutus

 • KARVI-arvioijakoulutus 2020
 • Jatkuva ja oma-aloitteinen opiskelu, päämäärätietoinen pätevyyden kehittäminen
 • lukuisat ydinosaamista kehittäneet seminaarit ja koulutustilaisuudet
 • Suomen laatupalkinnon arvioijakoulutus 2007
 • Quality and Leadership Trainer 2003
 • Suomen laatupalkinnon arvioijakoulutus 1999
 • ISO 9000 Lead Auditor -koulutus 1999
 • Suomen laatupalkinnon arvioijakoulutus 1998
 • Joensuun yliopisto, kouluttajan perustaidot, 1996
 • Kuopion kesäyliopisto, laatua aikuiskoulutukseen, 1996
 • Pohjois-Savon AMK, laatutoimintakurssi (8kk), 1995
 • U. E. Moisalan laatupiirivalmennus, 1983

Julkaisut

 • QL Laadun portaat - yrittäjän digityökirja 2020
 • QL Laatupassi –koulutusohjelma, 2015
 • Tiikerinloikkia johtamisen tehokkuuteen -julkaisusarja, 2006
 • Tiikerinloikkia johtamisen tehokkuuteen –päämäärätietoisen johtamisen opetus-DVD, 2005-2006
 • Päämäärätietoisen johtamisen terminologia, 2006
 • Prosessien kuvaaminen pk-yrityksissä, 2006
 • Prosessien kuvaaminen yrityksissä ja yritysverkostoissa, 2005
 • Prosessien kuvaaminen yrityksissä ja yritysverkostoissa, 2005
 • Prosessien kuvaaminen julkishallinnollisissa organisaatioissa, 2005
 • Prosessien kuvaaminen kunta- ja kaupunkiorganisaatioissa, 2005
 • Partner laatuverkko –verkostoitumisen käsikirja, 2001-2002
 • Autokorjaamoiden laatujärjestelmän työkirja,1998

Referenssejä             

Tässä luettelossa on mukana se osa referensseistä, joiden referenssioikeuksista on kirjallisesti sovittu.

 • Askeleet asiantuntijayrittäjyyteen - Laadukkaan johtamisen valmennusohjelma 2021
 • Suomen Ortodoksinen kirkko, Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan EFQM-arviointi 2020
 • Itä-Suomen yliopisto UEF, Sisäisten auditointien kehittäminen 2020
 • Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä, YSAOn prosessin virtaviivaistus –valmennus ja organisaatiomuutoskonsultointi 2019-2020
 • Oulun Energia Oy, ISO 9001:2015 -muutos- ja auditointivalmennus, 2019
 • Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä, YSAOn esimiesten muutosjohtamien valmennus 2018-2019
 • VALTEK-hankkeen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 -koulutuksia 2018-2019
 • Paperinkeräys Oy konsernin (Paperinkeräys Oy, Encore Pohjanmaa Oy, Hyötypaperi Oy, Hämeen Kuljetuspiste Oy), Johtamisjärjestelmien uudistus, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 –sertifiointi 2018
 • Rostek Oy, Johtamisjärjestelmän uudistus, SO 9001:2015 –sertifiointi 2017
 • Kymppi Group Oy, ISO 9001:2015 –valmennus 2017
 • Peltaco Oy, ISO 9001:2015 –valmennus 2017-2019
 • Sarokal Test Systems Ltd. ISO 9001:2015 –sertifiointi 2016
 • Ammattiopisto Lappia, Lean-valmennus 2016
 • Lapin yliopisto, Lean-valmennus 2016
 • Joensuun Tiedepuisto Oy, prosessijohtamisen kehittäminen 2016
 • Andritz Oy, Andritz Pulp & Paper, sisäisten auditointien valmennukset 2016
 • Navitas Kehitys Oy, TechnoKnowhow-hanke, ISO 9001 laatujärjestelmän uudistukset” –teematilaisuudet
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Laatusampo 3 – Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa, Lean-ajattelu ja sen soveltaminen ammatillisessa koulutuksessa 2016
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS, Uusi laatujärjestelmä ISO9001:2015, Laatujärjestelmän ja Leanin yhteensovittaminen sairaalan toiminnassa 2016
 • EduSavo Oy, prosessivalmennus 2016
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu, yrityspalvelujen auditoinnit 2015
 • Oulun Energia Oy, Sertifiointi-valmennus, 2015
 • Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Uusi YSAOlaisuus –valmennus ja organisaatiomuutoskonsultointi 2012 –2014
 • Lean Management, konsultointeja ja projekteja 2006 alkaen (mm. Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Stera Technologies Oy, Stera Group Oy, Leijona Catering Oy, POK Group Oy, Ab Scantarp Oy, Vip Juicemaker Oy, Aducate Oy, ServicePoint Kuopio Oy, Kiuruveden Metsola Oy, Olvi Oyj, Apollokaihdin Oy, Haapajärven Kome Oy, SKS Connecto Oy)
 • Rakennustuotedirektiivin (CE-merkintä) vaatimustenmukaisuus valmennuksia (mm. Morehouse Oy, Ratesteel Oy, Tuometall Oy, Kevako Oy, Mr. Nosturi Oy, Kuljetus Huttunen Oy, Maansiirto Rossi Oy, Kuljetusliike Hannu Tervo Ky, Vesannon Sora Ky, Maanrakennus Jari Hämäläinen, Maansiirto Ahti Juntunen, Maansiirto Osmo A. Leskinen, Metsävaris Oy, SKS Infra Oy), 2012-2014
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU, EFQM-itsearvioinnin ja kokonaistoiminta-arkkitehtuuri –valmennus 2014
 • Nordautomation Oy, kokonaistoiminta-arkkitehtuuri ja prosessimallinnukset 2012
 • Useita laaduntunnustus- ja sertifiointihankkeita QL Tools –verkkoalustalla 2011 –jatkuu 2015
 • Ylä-Savon Kehitys Oy, Kehitys 2015 –projekti 2012 -2015
 • Netox Oy, ISO 9001:2008, ISO/IEC 20000-1:2011 ja ISO/IEC 27001:2005-I sertifiointivalmennus 2012-2013
 • Oppiva yritys –hanke, useita hoiva-alan SHQS-laaduntunustus ja -sertifiointihankkeita hoiva-alan yrityksiin QL Tools –verkkoalustalla 2011 - lähtien
 • BusinessOulun sopimuskouluttaja ja konsultti 2011- lähtien
 • QL Timetool -kehitysprojekti, projektinjohtaja 2007 -2011
 • SL Asfaltti Oy, toimintajärjestelmän kehitystyö 2011
 • Keittiömaailma (Novart), Kuopio, liiketoimintajärjestelmä
 • Iisalmen Putkiasennus Oy, laatujärjestelmän kehitystyö 2010
 • Oppiva Yritys –hankkeen kehityskonsultti 2010- 2013
 • Talonrakennusteollisuus ry, Itä-Suomi, Itä-Suomen rakennusalan kehittämishanke ISKE, sopimuskonsultti 2009-2012
 • HB Betoniteollisuus Oy, laatujärjestelmän kehitystyö 2010-2011
 • Tankki Oy, toimintajärjestelmän kehitysvalmennus ja sertifioinnin ohjaus 2010-2012
 • Metsähallitus, Fin Forelia Oy:n kokonaisvaltainen organisaatiokulttuurin ja toimintamallin uudistamisen kehittämiskonsultointi 2008, jatkuu kumppanuutena
 • Raahen Insinöörisuunnittelu Oy, laatujärjestelmän kehitysvalmennus ja sertifioinnin ohjaus 2009
 • IAQ Finland Oy, laatujärjestelmän kehitystyö 2008-2013
 • Raute Oy, Kajaanin yksikön (Mecano Group), prosessinjohtamisjärjestelmä ja laatujärjestelmän kehitysvalmennus 2007-2009
 • ISO 9001 -sertifiointivalmennus yrityksille ja yritysketjuille QL TOOLS -työkaluja käyttäen 2007 alkaen
 • Laatukeskus, Suomen laatupalkinnon arvioija 2007
 • Joensuun Tiedepuisto, liiketoiminnan ja prosessijohtamisen kehittäminen 2007
 • Decorfeel Finland Oy:n franchisingliiketoiminnan käynnistämisen ohjaus 2007-2013
 • Tiikerinloikkia johtamisen tehokkuuteen –päämäärätietoisen johtamisen opetus-DVD 2005-2006
 • Lapinlahden ja Varpaisjärven kunnat, uuden yhteisen terveyspalveluorganisaation valmennus 2005–2006
 • Tiikerinloikkia johtamisen tehokkuuteen – julkaisusarja 2005
 • Kuopion kaupunki, johtoryhmän prosessivalmennus ja –mallinnus 2005
 • VTT, Rakentajien ympäristö- ja työturvallisuusoppimisverkosto–hanke 2004–2006
 • Kuopion kaupunki, Tilakeskuksen TiPro 2005
 • KYS, Kuopion yliopistollisen sairaala, eri osastojen laatuhankkeet 2003–2005
 • Kehittämisyhtiö Keulink Oy, eKeuruu, hankkeen prosessimallit 2004
 • Useat QLT–valmennukset ympäri Suomea 2003–2006
 • QLT (Quality and Leadership Training) –johtamisvalmennusohjelman kehittäminen 1999-2003
 • QLS (Quality and Leadership System) –johtamisohjelmiston kehittäminen 1999-2003
 • QL, Ympäristöjärjestelmävalmennukset 1–V 1999–2003
 • Oy Scantarp Ab, prosessijohtamisjärjestelmä 2002 –2005
 • Fodesco Oy, CWF-hanke 2002
 • Kuopion kaupunki, kunnallisteknisen osaston johtoryhmän valmennus 2001-2004
 • Kuopion yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskuksen useat eri laatuhankkeet 2001-2005
 • Kuopion Kojeisto Oy, ISO 9001:2000 ja ISO 14001 – järjestelmien sertifiointi QL QualityGuide ohjelmiston mukaisesti 2002
 • Kuopion kaupunki, esimiesten mentorointitehtävät 2002–2005
 • Kuopion kaupunki, kaavoitusosaston laatujärjestelmän valmennus 2002
 • Useat eri QL laatuvalmennukset 2002–2003
 • Kuopion kaupunki, BSC-koulutus v. 2002
 • Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Satakunnan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukset, QL Laatuopas -valmennukset Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa ja Porissa 2001
 • PKT-säätiö, Partner laatuverkko –verkostoitumisen käsikirjan laatutyöryhmän vetäminen 2001-2002
 • QL QualityGuide ja QL Efekt -ohjelmistokehitys 2000–2001
 • Kuopion kaupunki, tiimivalmennukset v. 2001
 • Kuopion kaupunki, prosessien kehittäminen ja valmennus 2000–2001
 • Kuopion läänin poliisi, Itä-Suomen läänin poliisitoiminnan kehittäminen SLP:n arviointiperusteiden pohjalta 2000–2001
 • Hämeen TE-keskus, itsearviointi- ja laatukoulutushanke 2000 SLP:n arviointiperusteiden pohjalta
 • Lujabetoni Oy, Ratapölkkytehtaan ISO 9001 toimintajärjestelmä ja sertifiointi 2000
 • TE-keskus ja Yrittäjäjärjestöt, QL Laadun Portaat -valmennukset Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa 2000-2001
 • Kuopion kanaslaisopisto, Kansalaisopistojen arviointikoulutus 1999
 • Laatukeskus, Suomen laatupalkinnon pääarvioija 1999
 • Laatukeskus, Suomen laatupalkinnon arvioija 1998
 • Autoalan ja korjaamoiden liitto, AAKL ja Moottorikorjaamoiden yhdistys MKY, laatuprojekti 1996-1999
 • Pohjois-Savon TE-keskus, koulutusprojektit, mm Laatujohtamisen rypäsvalmennus, Ympäristöjärjestelmävalmennukset I-IV pohjoissavolaisille yrityksille 1996–1997
 • Pohjois-Savon TE-keskus, Pohjois-Savon AMK, Laatuasiantuntijakoulutus työttömille työnhakijoille 1996
 • KYS, Kuopion yliopistollisen sairaala, TekPlus laatuprojekti 1995
 • Pohjola-Yhtiöt, Kuopion korvauspalvelujen laatuprojekti 1993–1995
 • KOL Hankkija, Kuopion huoltokeskuksen laatuprojekti 1983–1984