Seppo Mattila

160829-Seppo-Mattila.png

Seppo Mattila

 • Organisaatiovalmentaja
 • Toimitusjohtaja

Erityisosaaminen:

 • Laatuajattelu
 • Lean-johtamisfilosofia
 • Laatutekniikat
 • Toimintajärjestelmät
 • Kone- ja konstruktiotekniikan Ins. 1981
 • Kokemusta laatujohtamissta v. 1982 lähtien
 • konsulttikokemusta vuodesta v. 1995 alkaen
 • QL Laatutoiminta Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 1996
 • Suomen laatupalkinnon arvioijana ja pääarviojana 1998 lähtien
 • ISO 9001 Lead Auditor pätevyys 1999
 • Quality and Leadership Trainer 2003
 • QL Partners -asiasiantuntijaverkoston johtava konsultti
 • Laatukeskuksen Pohjois-Savon aluejaoksen Savo Q:n puheenjohtaja 1996-1999, 2012 -
 • Katso media CV:  Seppo Mattila/ media CV

Osaaminen

 • Uuden ISO 9001:2015 käytännön soveltaminen
 • Organisaatioiden kokonaistoiminta-arkkitehtuurit
 • Strategisen ja operatiivisen johtamisen käytäntöjen valmennus
 • Lean- ja prosessijohtaminen, kouluttaminen, valmentaminen
 • Toimintojen ja prosessien analysointi ja kehittäminen
 • Tietotekniikan hyödyntäminen johtamisessa ja kehittämisessä
 • BSC-johtaminen ja mittarien laatiminen
 • Osaamisen johtaminen, tiimit ja tiimien muodostaminen, kouluttaminen, valmentaminen
 • Laatukoulutus ja –valmennus sekä -konsultointi
 • Laatu- ja toimintajärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen
 • Yritysten verkostoituminen ja verkostojen laadun hallinta
 • Laatu-, ympäristö, TTT- , IIP-, EFQM- ja ISO-viitekehykset

Julkaisut

 • QL Laatupassi -koulutusohjelma 2015
 • Tiikerinloikkia johtamisen tehokkuuteen -julkaisusarja 2006
 • Tiikerinloikkia johtamisen tehokkuuteen -päämäärätietoisen johtamisen opetus-DVD 2005-2006
 • Päämäärätietoisen johtamisen terminologia 2006
 • Prosessien kuvaaminen PK-yrityksissä 2006
 • Prosessien kuvaaminen yrityksissä ja yritysverkostoissa 2005
 • Prosessien kuvaaminen yrityksissä ja yritysverkostoissa 2005
 • Prosessien kuvaaminen julkishallinnollisissa organisaatioissa 2005
 • Prosessien kuvaaminen kunta- ja kaupunkiorganisaatioissa 2005
 • Partner laatuverkko -verkostoitumisen käsikirja 2001-2002
 • Autokorjaamoiden laatujärjestelmän työkirja 1998

Työkokemus

 • QL Laatutoiminta Oy, organisaatiovalmentaja, johtava konsultti, toimitusjohtaja, vuodesta 1996
 • KYS Tekninen osasto, laatuvalmentaja, 1995-1996
 • Pohjola-Yhtiöt, autoinsinööri, korvauspalvelujen laatukoordinaattori 1984-1995
 • KOL Hankkija, huoltopäällikkö, 1981-1984 

Referenssejä

Tässä luettelossa on osa referensseistä. Mukana vain referenssejä, joiden referenssioikeuksista on sopimuksissa sovittu.
 • YOM-hanke puitesopimuskouluttaja 2016
 • LEAN-ammatillisessa koulutuksessa Laatusampo-hanke, OSEKK 2016
 • ISO 9001:2015 integraatio LEAN-johtamiseen, Pohjois-Savon siraanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS 2016
 • Sarokal Test Systems Oy, ISO 9001:2015 -sertifiointivalmennus ja -sertifiointi 2016
 • Oulun Energia Oy, Sertifiointi-valmennus, 2015-
 • Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Uusi YSAOlaisuus -valmennus ja organisaatiomuutoskonsultointi 2012 -2014
 • Lean Management -koulutuksia ja konsultointeja 2006 alkaen (mm. Savon kou-lutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Stera Technologies Oy, Stera Group Oy, Leijona Catering Oy, POK Group Oy, Ab Scantarp Oy, Vip Juicemaker Oy, Aducate Oy, ServicePoint Kuopio Oy, Kiuruveden Metsola Oy, Olvi Oyj, Apollokaihdin Oy, Haapajärven Kome Oy, SKS Connecto Oy)
 • Rakennustuotedirektiivin (CE-merkintä) vaatimustenmukaisuus valmennuksia (mm. Morehouse Oy, Ratesteel Oy, Tuometall Oy, Kevako Oy, Mr. Nosturi Oy, Kuljetus Huttunen Oy, Maansiirto Rossi Oy, Kuljetusliike Hannu Tervo Ky, Vesannon Sora Ky, Maanrakennus Jari Hämäläinen, Maansiirto Ahti Juntunen, Maansiirto Osmo A. Leskinen, Metsävaris Oy, SKS Infra Oy), 2012-2014
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU, EFQM-itsearvioinnin ja kokonaistoiminta-arkkitehtuuri -valmennus 2014
 • Nordautomation Oy, kokonaistoiminta-arkkitehtuuri ja prosessimallinnukset 2012
 • Useita laaduntunnustus- ja sertifiointihankkeita QL Tools -verkkoalustalla 2011 -jatkuu 2015
 • Ylä-Savon Kehitys Oy, Kehitys 2015 -projekti 2012 -2015
 • Netox Oy, ISO 9001:2008, ISO/IEC 20000-1:2011 ja ISO/IEC 27001:2005-I sertifi-ointivalmennus 2012-2013
 • Useita hoiva-alan laaduntunustus ja sertifiointihankkeita hoiva-alan yrityksiin QL Tools -verkkoalustalla 2011 - lähtien
 • BusinessOulun sopimuskouluttaja ja konsultti 2011- lähtien
 • QL Timetool -kehitysprojekti, projektinjohtaja 2007 -2011
 • SL Asfaltti Oy, toimintajärjestelmän kehitystyö 2011
 • Keittiömaailma (Novart), Kuopio, liiketoimintajärjestelmä
 • Iisalmen Putkiasennus Oy, laatujärjestelmän kehitystyö 2010
 • Oppiva Yritys -hankkeen kehityskonsultti 2010- 2013
 • Talonrakennusteollisuus ry, Itä-Suomi, Itä-Suomen rakennusalan kehittämishanke ISKE, sopimuskonsultti 2009-2012
 • HB Betoniteollisuus Oy, laatujärjestelmän kehitystyö 2010-2011
 • Tankki Oy, toimintajärjestelmän kehitysvalmennus ja sertifioinnin ohjaus 2010-2012
 • Metsähallitus, Fin Forelia Oy:n kokonaisvaltainen organisaatiokulttuurin ja toi-mintamallin uudistamisen kehittämiskonsultointi 2008, jatkuu kumppanuutena
 • Raahen Insinöörisuunnittelu Oy, laatujärjestelmän kehitysvalmennus ja sertifi-oinnin ohjaus 2009
 • IAQ Finland Oy, laatujärjestelmän kehitystyö 2008-2013
 • Raute Oy, Kajaanin yksikön (Mecano Group), prosessinjohtamisjärjestelmä ja laa-tujärjestelmän kehitysvalmennus 2007-2009
 • ISO 9001 -sertifiointivalmennus yrityksille ja yritysketjuille QL TOOLS -työkaluja käyttäen 2007 alkaen
 • Suomen laatupalkinnon arvioija 2007
 • Joensuun Tiedepuiston liiketoiminnan ja prosessijohtamisen kehittäminen 2007
 • Decorfeel Finland Oy:n franchisingliiketoiminnan käynnistämisen ohjaus 2007-2013
 • Tiikerinloikkia johtamisen tehokkuuteen -päämäärätietoisen johtamisen opetus-DVD 2005-2006
 • Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntien uuden yhteisen terveyspalveluorganisaa-tion valmennus 2005-2006
 • Tiikerinloikkia johtamisen tehokkuuteen - julkaisusarja 2005
 • Kuopion kaupungin johtoryhmän prosessivalmennus ja -mallinnus 2005
 • Rakentajien ympäristö- ja työturvallisuusoppimisverkosto-hanke 2004-2006
 • Kuopion kaupungin Tilakeskuksen TiPro 2005
 • Kuopion yliopistollisen sairaalan eri osastojen laatuhankkeet 2003-2005
 • eKeuruu -hankkeen prosessimallit 2004
 • Useat QLT-valmennukset ympäri Suomea 2003-2006
 • QLS (Quality and Leadership System) -johtamisohjelmiston ja QLT (Quality and Leadership Training) -johtamisvalmennusohjelman kehittäminen 1999-2003
 • QL Ympäristöjärjestelmävalmennukset 1-V 1999-2003
 • Oy Scantarp Ab, prosessijohtamisjärjestelmä 2002 -2005
 • Fodesco Oy:n CWF-hanke 2002
 • Kuopion kaupungin kunnallisteknisen osaston johtoryhmän valmennus 2001-2004
 • Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen useat eri laatuhankkeet 2001-2005
 • Kuopion Kojeisto Oy:n ISO 9001:2000 ja ISO 14001 - järjestelmien sertifiointi QL QualityGuide ohjelmiston mukaisesti 2002
 • Kuopion kaupungin esimiesten mentorointitehtävät 2002-2005
 • Kuopion kaupungin kaavoitusosaston laatujärjestelmän valmennus 2002
 • Useat eri QL laatuvalmennukset 2002-2003
 • Kuopion kaupungin BSC-koulutus v. 2002
 • QL Laatuopas -valmennukset Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa ja Porissa 2001
 • Partner laatuverkko -verkostoitumisen käsikirjan laatutyöryhmän vetäminen 2001-2002
 • QL QualityGuide ja QL Efekt -ohjelmistokehitys 2000-2001
 • Kuopion kaupungin tiimivalmennukset v. 2001
 • Kuopion kaupungin prosessien kehittäminen ja valmennus 2000-2001
 • Itä-Suomen läänin poliisitoiminnan kehittäminen SLP:n arviointiperusteiden pohjalta 2000-2001
 • Hämeen TE-keskuksen itsearviointi- ja laatukoulutushanke 2000 SLP:n arviointi-perusteiden pohjalta
 • Lujabetoni Oy:n Ratapölkkytehtaan ISO 9001 toimintajärjestelmä ja sertifiointi 2000
 • QL Laadun Portaat -valmennukset Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa 2000-2001
 • Kansalaisopistojen arviointikoulutus 1999
 • Suomen laatupalkinnon pääarvioija 1999
 • Suomen laatupalkinnon arvioija 1998
 • AAKL / MKY:n laatuprojekti 1996-1999
 • Koulutusprojektit 1996-1997
 • KYS, TekPlus laatuprojekti 1995
 • Pohjola-Yhtiöt, Kuopion korvauspalvelujen laatuprojekti 1993-1995
 • KOL Hankkija, Kuopion huoltokeskuksen laatuprojekti 1983-1984