210924 Arviointi-bannerit-823.pngArvioinnit ja auditoinnit

Laatuarviointi on järjestelmällistä toimintaa, joka selvittää kuinka hyvin nykyiset toiminnot ja niissä saavutetut tulokset vastaavat odotuksia, tavoitteita ja suunnitelmia. Vertailupohjana käytetään organisaation omaa strategiaa, EFQM-, CAF- tai muita arviointikriteeristöjä.

  • Arviointi antaa johdolle tietoa päätöksenteon pohjaksi – Mitkä ovat organisaation vahvuudet ja miten organisaation toimintaa voisi edelleen kehittää.

Tarjoamme asiakkaillemme myös auditointipalveluja, jossa vertailupohjana käytetään eri standardeja kuten ISO 9001, ISO 14001 sekä OHSAS 18001. Erona arviointiin auditointi vastaa kysymykseen täyttävätkö nykyiset toiminnot vaatimusviitekehyksen vaatimukset. Auditointi osoittaa poikkeamat vaatimuksiin nähden.

Toteutamme organisaatioiden arviointeja ja auditointeja sekä julkishallinnon että yksityisille sektoreille. Konsulttimme ovat toimineen useina vuosina Suomen laatupalkinnon (EFQM) arvioijina ja pääarvioijina. Tällä osa-alueella vahvuutenamme on lisäksi ISO 9001 Lead Auditor -kokemuksemme ja ydinosaamisemme kautta tuleva kokemuksellinen tietopohja.

  • Toimimme tiiviissä yhteistyössä Laatukeskuksen, kaikkien eri sertifiointilaitosten ja Suomen Standardisoimisliitto ry, SFS:n kanssa.

Kysy lisää, kerromme mielellämme!

Tutustu asiantunteviin konsultteihimme

Ota yhteyttä