QL Koulutuspalvelut

160818-QL-Koulutuspalvelut-banneri.png

Järjestämme monipuolista ydinosaamiseemme liittyvää koulutusta yleisinä ja organisaatio- tai  yrityskohtaisina. Koulutuksemme räätälöidään aina asiakastarpeeseen sopivaksi. Meillä on myös kaikille toimialoille ja organisaatioille sopivia tuotteistettuja koulutusohjelmia, workshop-päiviä ja verkkokoulutusta.

Suosituimpia yrityskohtaisesti räätälöidyt koulutuksemme liittyvät tällä hetkellä Lean-johtamisfilosofiaan, Lean Six Sigmaan ja 5S-menetelmään.

Yrityskohtainen 5 S Kick Off -koulutus

Yrityskohtainen Lean Kick Off -koulutus

Yrityskohtainen ISO 9001:2015 Kick Off –päivä

Yrityskohtainen 9001:2015 riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen Kick Off

Juuri nyt alkavat koulutukset

Yrityskohtainen räätälöinti - Suunnitellaan juuri teille sopiva yrityskohtainen koulutus

160818-QL-LP-koulutus-banneri.png

Tutkimuksemme mukaan laatu on suurimmalle osalle ihmisiä vielä epäselvä ja vaikeasti ymmärrettävä käsite vaikkakin siitä arkikielessä puhutaan monissa eri yhteyksissä itsestäänselvyytenä. Jos ja kun laadusta halutaan kilpailutekijä, niin kaikkien olisi silloin hyvä ymmärrettävä mistä silloin todella puhutaan.

QL Laatupassi –koulutus avaa laatuajattelun syvintä olemusta ja luo laadusta yhteisesti ja selkeästi ymmärrettävän käsitteen.

  • Henkilökohtainen laatupassi on todistus laatuajattelun ymmärtämisestä:

Tutustu ja tilaa koulutus koko organisaatiollesi